• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

İzmir Hızlı Okuma Eğitimi

İzmir Hızlı Okuma Eğitimi
Hızlı Okuma

Yaşamımızda  "OKUMA" yalnız keyif değil, aynı zamanda da bir ihtiyaç, yükümlülük olmuştur. Bilgilerin hızla üretildiği çağımızda yalnız okuma değil, hızlı okuma gerekmektedir. Beynimizin umulandan daha büyük enerji potansiyelinden yararlanalım. 


Okuma hızınızı ve anlama ne kadar artıracağınız mevcut okuma hızınızla ve anlama hızınızla doğru orantılıdır. Diğer bir ifade ile şu anda bir dakikada 100-180 sözcük okuyorsanız alıştırmalar yardımıyla okuma hızınızı 500 ya da 600 kelimeye çıkarabilirsiniz.  Düzenli bir uygulama ve çalışmanın sonucunda 8- 9 hafta gibi kısa bir zamanda 2-3 katına çıkacağı kesindir.


Her cümleyi sözcüklere, hecelere ayırmak zihnin okuma işlemini karmaşa bir iş olarak algılamasını sağlar. Ayrıca hızlı okuma önünde duran en büyük engellerden birisi de, gözlerin çok geniş bir görme açısı olmasına karşın teker teker ancak kelimelere odaklanmasıdır.


Hızlı okuma teknikleri insanlara gözlerinin iyi mi kullanmaları gerektiğini ve beynin yazıyı ne şekilde anlaması gerektiğini öğretir. Hızlı Okuma teknikler, adamın okuyarak öğrenme hızını doğrudan olarak etkilediğinden, üzerinde durulması ihtiyaç duyulan bir mevzudur.


Çeşitli göz alıştırmaları ile gelişen ve güçlenen göz kaslarınız yardımıyla  okurken gözlerinin çok daha hızlı ve verimli bir şekilde çalışır. Böylece beyninize sözcükler  değil anlam bütünlüğü olan sözcük öbekleri iletilir. Beyniniz çok kısa zaman içinde bu duruma alışacaktır ve kelimeleri gerçekleştiren harfleri tanımak için uğraşmayı bırakacaktır.


Hızlı okuma; beyninizin kelimeleri değil kelime grupları tanıyarak, yazıyı bir tüm olarak anlamasını sağlamaya yönelik bir tekniktir. Anlayarak Hızlı okuma teknikler, üzerinde çalıştıkça gelişen ve bir kere öğrenilince sürekli kullanacağınız bir alışkanlık halini alır. 8 -9 hafta boyunca devamlı olarak yapılacak bir alıştırma programı ile bu beceriyi kazanmanız mümkündür.


Okuma ve algılama hızınızı geliştirmek; her gün okumak zorunda kalmış olduğunuz gazete, dergi, kitap, dosya, rapor, e-mail vb. Materyalleri çok daha kısa sürede okuyup, çalışmalarınızı tamamlamayı sağlayacaktır.


Okuma alışkanlığı çok küçük yaşlarda edinilmesi ihtiyaç duyulan bir kişisel beceridir. Fakat sürekli gelişen teknoloji ve çağdaş yaşam araçları sebebiyle etrafta çok fazla uyaran bulunmakta ve böylece birçok çocuk ve erişkin okuma alışkanlığını reddetmektedir. Bu isteksizliklerin önüne geçebilmek için destek verecek bireysel gelişim eğitimlerinden en önemlilerinden birisi anlayarak hızlı okuma eğitimidir.


İzmir Hızlı Okuma Eğitimi  

Hızlı Okuma Eğitiminin Amacı Nedir?Hızlı okuma eğitimin hedefi, ileri düzey okuma teknikleriyle öğrencilerin anlayarak okuma hızını, algılama, anlama ve okuma performansını çoğaltmak, bütünsel anlamasını  ve konsantrasyonunu geliştirmektir. Bunun yanı sıra eğitim sistemimizin çok önemli bir parçası olan TEOG, YGS, LYS vb. biçimde, çocuklarınızın tüm hayatlarını etkileyecek sınavlara yönelik; soru çözme hızını artırmaktır.
Ek olarak bu çalışma öğrencilerin, zamanı etken kullanmalarını ve test tekniklerini mükemmelleştirerek sınava olumlu bir tutumla yaklaşmalarını sağlayacak ve bu davranış onlara yaşamları süresince bir ayrıcalık kazandıracaktır.


 Hızlı okumak neden önemlidir?


 Anlayarak hızlı okumak bir gerekliliktir Çünkü ;


•    Belirli bir müddet arasında okumanız gereken metinleri eskisinden daha hızlı okuyacak ve daha iyi anlayacaksınız,


•    Okuduğunuzu anlamadığınız veya metnin başlangıcında okuduğunuzu ilerleyen satırlarda unuttuğunuz için yapmış olduğunız geri dönüşlerinizi azaltacaksınız,


•    Dikkat ve konsantrasyonunuz artacak,


•    Zamanı çok daha faal kullanacaksınız,


•    Bütünsel algı ve analitik düşünme becerinizi geliştireceksiniz,


•    Öğrenciler sınavlarda zamanı çok daha verimli kullanıp, netlerini artıracak, kitap okuma alışkanlığına sahip olacaklar


•     Hızlı Okuma eğitimde öğrendiklerinizi alışkanlık haline getirdiğinizde ömür boyu bir ismim önde olacaksınız.


İzmir Hızlı Okuma Eğitimi  


Herkes hızlı okuyabilir mi?

 
Evet herkes hızlı okuma eğitimi alıp, eğitim sırasında öğretilen çalışmaları ve uygulamaları düzenli yaparsa hızlı ve etkili okuyabilir ve başlangıçtaki okuma hızını ve anlama hızını en az %200-300 artırabilir.


Ek olarak ayraç eğitim olarak tahsil süresince gerçekleştirmiş olduğumuz görme alanı genişletme çalışmalarımızla öğrenciler birden fazla kelimeyi aynı anda görerek okuyabilecek hale gelirler.


 
İzmir Hızlı Okuma Eğitimi


Hızlı okuma ile okunanları algılamak mümkün  mü?


Normal zeka seviyesine sahip bir insan beyni dakikada 600 – 700 kelimeyi okuyup  algılayabilir. Şayet kişi yeterince hızlı okuyamıyorsa (ki eğitimi almayan birinin ortalama okuma hızı dakikada 100 – 180 kelime aralığındadır) beyin kalan bu boşlukta başka düşüncelere yer verir ve okunanları iyi anlamaya mani olur. Anlayarak hızlı okuma eğitiminin ana amaçlarından  birisi, okumayı hızlandırmak ve bununla beraber daha iyi bir anlama sağlamaktır. öğrenim sırasında öğretilen beceriler yardımıyla artan konsantrasyon seviyesi ile okunan metin geri dönüp tekrar okunmadan, bir defa okunarak çok daha iyi anlaşılır.


İzmir Hızlı Okuma Eğitimi

Hangi yaş grupları anlayarak hızlı okuma eğitimine ihtiyaç duymaktadır?Anlayarak hızlı okuma eğitimlerimizi, ilkokul 4. Sınıftan itibaren bütün yaş ve meslek gruplarına vermekteyiz. Temel esaslarıyla aynı şeklinde görünmekle birlikte, eğitimimiz yaş ve meslek gruplarına nazaran değişiklik göstermekte, özellikle az sayıda kişiyle açılan minik gruplarda yaptığımız birebir çalışmalar ile çok daha bereketli ve sonuç odaklı olarak gerçekleşmektedir.


İzmir Hızlı Okuma Eğitimi 

Hangi meslek grupları anlayarak hızlı okuma eğitimine başvuruyor? Çeşitli meslek grupları kendi gereksinimleri doğrultusunda bu eğitimi almak istemektedir.


•    Çeviri işi yapanlar zamandan tasarruf ve daha az yanlışla okumak için,


•    Editörler, hukukçular, doktorlar vb. Meslek grupları yapmaları ihtiyaç duyulan uzun okumaları daha kısa sürede daha iyi anlayarak tamamlayabilmek için,


•    Banka çalışanları tüm gün süresince ekran karşısında okumak zorunda oldukları e-mail, rapor ve bilgi vizyonunu yanlışız ve daha azca yorularak takip edebilmek, zamanlarını en iyi şekilde değerlendirebilmek için,

•    Emniyet görevlisi olarak çalışan kişiler, x-ray cihazları önünde otururken dikkat ve konsantrasyonlarını daha uzun soluklu sağlayarak daha bereketli bir iş ortamı sağlamak amacıyla bu tahsilden yararlanmaktadırlar. Yaşadığımız deneyimler ve referanslarımız ile bu örnekleri çoğaltmamız mümkündür.

 
İzmir Hızlı Okuma Eğitimi

Öğrenciler de sıklıkla hızlı okuma eğitimi alıyorlar; öğrencilere bu eğitimi ne gibi faydalar sağlamakta?
 


Öğrencilerle yapmış olduğumuz çalışmalar da aynen meslek gruplarında olduğu benzer biçimde ihtiyaca yönelik gerçekleşmektedir. Okuma alışkanlığı ile alakalı karşılaşılan sorunların dışında, öğrenim sistemimiz gereği, çocuklarımız çok küçük yaştan itibaren imtihan ortamına hazırlanmakta ve öğrenim sürelerinin önemli kısmını sınavlarla koymak zorunda kalmaktadırlar. Bu sınavlar öğrencilerimizin fakat bilgi derecesini ölçmemekte hem de çok iyi bir  konsantrasyon ve dikkat  göstererek zamanlarını çok iyi kullanmalarını da gerektirmektedir. Böylece çocuklarımız, bir taraftan bilgi ile donatılırken bir yandan da dikkat ve konsantrasyon, zamanı iyi kullanma, bütünsel algı şeklinde çoğu beceriyi de minik yaştan itibaren kazanmak durumunda kalmaktadırlar. Fakat şüphesiz ki, yukarıda söz ettiğimiz beceriler, öğrencilerin sadece eğitim yaşamları  boyunca değil, tüm yaşamları süresince kullanabilecekleri beceriler olarak kalmakta. Ek olarak kişi olarak hangi mesleğe sahip olurlarsa, o alanda da kullanma şansını bulmaktadırlar.


İzmir Hızlı Okuma Eğitimi


Okuma hataları ve sınavlardaki dikkat hataları bütünsel algı ve anlayarak hızlı okuma eğitimiyle azaltılabilir mi?


Evet. öğrenciler sınavda okuduklarını ilk okuduklarında daha iyi anlayacak ve okuma hatalarını ortadan kaldıracaklar. Böylece sınavlarda okuma hataları ve ihmal sebebiyle meydana getirilen hatalar azalacak.


İzmir Hızlı Okuma Eğitimi

Hızlı okuma eğitimi ile okunan metne daha iyi konsantre olmak mümkün mü?Okuma sırasında  ve dış uyaranlar dikkati dağıtabilir. Yani dikkat herhangi bir dış ses ile dağılabileceği gibi, okurken akla başka fikirlerin gelmesi ile de dağılabilir. Gerçekleştirdiğimiz  Hızlı Okuma  eğitim ile konsantrasyon düzeyi artırılarak, beyin okurken çok daha bereketli kullanılabilir. Böylece okuma sırasında dikkat dağınıklığı ortadan kaldırılabilir ve okunan metne daha iyi konsantre olmak mümkün olur.


İzmir Hızlı Okuma Eğitimi


Bu beceriyi öğrencilerin hayatını nasıl etkisinde bırakır?Hızlı Okuma eğitimle edinilen beceriler kalıcıdır. Organik olarak öğrencilerin katıldıkları her sınavda başarıları, eğitimi almamış olanlara oranla çok daha yüksek olacak; bu becerinin neticeleri yaşam boyu kalıcı olacak ve ulaşmak istedikleri hedefe daha rahat ulaşabilmelerini sağlayacak.


İzmir Hızlı Okuma Eğitimi

Bu yetenek sınavlardaki başarılarını nasıl etkileyecek?


Öğrenciler hızlı okuma eğitiminde elde edecekleri kabiliyet sayesinde okuma hızları ve idrak etme derecelerini artırarak, sınavlarda zamanı daha bereketli kullanacak, imtihan süresince daha iyi konsantrasyon sağlayacak ve böylece imtihan performansını artırabilecekler.


İzmir Hızlı Okuma Eğitimi

Bu becerinin ders çalışma alışkanlığına etkisi olacak mı?


Okuma hızının ve algılama derecesinin artmasıyla, ders çalışırken zaman çok daha bereketli kullanılacak ve böylece öğrenciler rakiplerine göre daha avantajlı olacak.


Ödev ve sorumluluklarını eskisinden daha kısa zamanda  bitirerek kendilerine kaliteli süre ayırabilecekler.
 

İzmir Hızlı Okuma Eğitimi

Hızlı okuma becerisine haiz olanlar kitap okumayı eskisinden daha fazla sevecek mi?
 


Dakikada 100 – 250 kelime aralığında bir okuma hızına haiz olmak; 2 saatlik bir filmi her gün 5 dakika ağır çekimde 1 ay süresince izlemeye benzer. Bu eğitim ondan sonra okuma hızı en az % 200 – 300 oranında artırılarak kitaplar film keyfinde keyifle okunur.


İzmir Hızlı Okuma Eğitimi

Bu beceriye sahip olanlar okuma alışkanlığı kazanabilecek mi?

 

Bu beceri ile daha kısa zamanda okuma yapılarak daha iyi anlama, algılama gerçekleşecek ve düzenli bir okuma alışkanlığına haiz olma fırsatı yakalamak olası olacak.


İzmir Hızlı Okuma Eğitimi

Bu beceriyi alışkanlık olarak hayata koymak münkün mü?Evet. Yapılacak zevkli ve eğlenceli alıştırmalarla bu beceri kazanılarak, bir müddet sonra bu davranış değişikliği alışkanlığa dönüştürülür ve yaşam boyu kullanılabilir.


İzmir Hızlı Okuma Eğitimi

Yabancı dil imtihanlarına hazırlananlar bu eğitimi hangi dilde almalıdır? Kısacası; toefl, kpds vb. Sınavlara hazırlananların bu eğitimi Türkçe almasının faydası olur mu?


 Hızlı Okuma Eğitimimiz dilden bağımsız olarak görme alanının geliştirilmesi ve göz alıştırmalarıyla yapılmaktadır. Türkçe dilinde gerçekleştirmiş olduğumuz öğrenim yardımıyla yabancı dil sınavına hazırlananlar bu beceriyi kazandıklarında  yabancı dildeki okumalarına da uyarlayabilecekler.


Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır.

Hızlı Okuma eğitimleriyle ilgili detaylı bilgi için :

İzmir Hızlı Okuma Eğitimi için 0(232) 422 59 54 yada 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir Hızlı Okuma Eğitimini tıklayabilirsiniz.

İzmir Karşıyaka Hızlı Okuma Eğitimi için 0(232) 369 50 81 - 0(532) 100 11 65 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir Karşıyaka Hızlı Okuma Eğitimini tıklayabilirsiniz

Antalya Hızlı Okuma Eğitimi için 0 242 323 73 15 yada  0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya  Antalya Hızlı Okuma Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Denizli Hızlı Okuma Eğitimi
0 (258) 213 0 999-  0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Denizli Hızlı Okuma Eğitimini tıklayabilirsiniz.


Muğla Hızlı Okuma Eğitimi 0(252) 213 00 98 - 0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Muğla Hızlı Okuma Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Bu makale şu konularla ilgili olabilir : - - - - - - - -
İzmir Hızlı Okuma Eğitimi başlıklı 2833 kişi tarafından okundu ve kişi tarafından yorumlandı

Ayrıntılı Bilgi İçin Biz Sizi Arayalım

  
 
 

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bir Yorum Yazın