• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Hızlı Okuma Eğitmenliği Sertifika Programı

Hızlı Okuma

Odaklanma, derse adapte olamamak, konsantrasyon, dikkat eksikliği, kitap okuyamamak, derse kendini verememek, odaklı ders çalışamamak, hedefe odaklanamamak, motive olamamak, sınavda zamanı yetiştirememek, imtihan sorularına kendini verememek vb… bu ve buna benzer sorunlar, öğrencilerin % 90'inin yaşadığı ciddi sorunlardır.. Türkiye’de 80’li senelerin başlangıcında verilmeye başlanan hızlı okuma, hayattaki şeklinde bir ivme kazanamamıştır. Unesco tarafınca meydana getirilen araştırmaya göre, Türkiye’de okuma alışkanlığı yok denecek kadar azca. Avrupa’da yüzde 21 olan kitap okuma oranı, Türkiye’de sadece on binde birdir. Hızlı okuma eğitmenliği ülkemizde ortalama okuma hızı dakikada 140-180 kelime olarak belirlenmiştir. Hızlı Okuma Eğitmenliği Sertifika Programın amacı iştirakçilerin okuma hızlarını dakikada

Hızlı Okuma Teknikleri Sertifikası

Hızlı Okuma

Her yıl üretilen bilginin bundan önceki yıla oranla %30- 35 arttığını bu çapta bilginin kütüphanelerde saklanmasının katiyen bulunduğunu söylemiş oldu. Dünyanın en önemli kütüphanesi Amerika'de bulunan kurultay kütüphanesidir. Bu kütüphanede 128 milyondan fazla yazılı materyal mevcuttur. Dünyada üretilen bilgiyi kütüphanelerde saklamak gerekseydi her yıl 37000 kurultay kütüphanesi büyüklüğünde kütüphanenin yapılması gerekiyor. Bu düzeyde artan bilgiyi kovuşturmak takdir edersiniz ki olası değil. Hatta kendi alanınızla ilgili üretilen bilgiyi dahi takip etmeniz çok zor. Dünyada kendi alanımızda azılan kitapların türkçeye çevrilenleri dahi takip edilmesi okunması çok zor. İşte bu şartlar altında hızlı okumanın önemi ortadadır. Bizler SAYGIN coaching consulting olarak hızlı okuma eğitimleri veriyoruz. Peki bu eğitim bizlere ne katacak d

Antalya Hızlı Okuma Eğitmenliği

Hızlı Okuma

Okuma esnasında, göz yazının üzerinde soldan sağa doğru sıçramalar yaparak devam eder; her sözcük üzerinde duraklar. Bu duraklamalar esnasında, aynı bir dijital kamera benzer biçimde gördüğü kelimenin resmini çekip beyne gönderir; beyin de daha önceden öğrenmiş olduğu bu sembolleri degizyazı eder, bir araya getirir ve fikre ulaşır. Anlayarak hızlı okuma, çeşitli göz alıştırmaları yardımıyla, göz algılama potansiyelini ve duraklama esnasında gözün okuma alanını geliştirme temeline dayanmaktadır. Eğitim neticesinde, okuma ve anlama hızları %200-400 oranında yükselir. Katılımcıların dakikada yaklaşık 80 – 180 kelime olan okuma hızlarını 500 – 600 kelime ve daha yukarı çıkarabilmektir. Böylece, daha kısa zamanda daha fazla kitap okuma, gazeteleri ve iş raporlarını daha hızlı bitirme, ödevlerin daha hızlı yapılabilmesi, okul başarısının artması, sınavlarda ve sual çözümünde başarının yükselmesi hedeflenmiştir.

Denizli Hızlı Okuma Eğitmenliği

Hızlı Okuma

Hızlı okuma eğitmenliği; hızlı okuma teknikleri eğitimini veren eğitimcidir. Bilgiye çabuk ve hızlı ulaşmak ve öğrenmenin en kısa yoludur hızlı ve çabuk okumak. Okuma ve anlama hızımızı arttırmak için bazı spesifik tekniklere ve eğitimlere ihtiyaç vardır. Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalarda insanın dakikada 1000 kelime okuma potansiyeli olduğu anlaşılmıştır. Yaşamın yoğunluğundan hızlı okuma artık yaşamımızda artık ihtiyaç haline geldi. Bununla beraber okunanın bellekte kalması da gerekir. Eğer okuduklarınızı belleğimizde kalmıyor ve gerektiğinde de hatırlayamıyorsanız hızlı okumanın hiçbir anlamı olmaz. Bu şekilde yapılan bir hızlı okuma boşa geçirilmiş süre demektir. Yavaş okumamızdaki en önemli etken göz kaslarımızın pasif ve yavaş çalışmasıdır. Zaten anlayarak hızlı okuma teknikleri kapsamında göz kaslarımızın geliştirmek amaçlamıştır. Hızlı okuma, süratli <

Hızlı Okuma Eğitmenliği

Hızlı Okuma

İnsanoğlunun gelişim aşamaları içerisinde en önemli unsur bilgi çağı olarak adlandırdığımız günümüz dünyasında bilgiye en kısa süre içinde ulaşmaktır. Bilgiye ulaşmanın ve bilgiyi paylaşmanın en etkin yolu ise etken bir okuyucu olmaktan geçmektedir. Okuma-yazma oranının fazla olduğu düzeyi toplumun gelişimi düzeyi ile doğru orantılıdır. Bu şartlarda ise okuma-yazmanın çağı yakalamak adına ön şart olduğu ortadadır. Okuma-yazma becerilerinin kazanılması ve etken bir şekilde kullanılması Modern uygarlığa ayak uydurmanın yanı sıra, günlük yaşamın kolaylaştırılması ve akıcılığı açısından da büyük önem arz eder. Günlük hayat içinde karşısına çıkan uyarıları okuyup anlamış olmayan insanoğlu için yaşam hiç de göründüğü kadar kolay değildir. Günlük haberleri okuyup bunlardan yararlanmak, Onaylanması ihtiyaç duyulan evrakları, sözleşmeler üzerinde bulunan açıklamaları kavramak, hak ve sorumluluklarımızın farkına varmak her zaman içi

Esnek Okuma Ve İçten Seslendirme

Hızlı Okuma

Esnek Okuma ve İçten Seslendirme Okuma faaliyeti esnasında hızınızı en çok frenleyen, yavaşlatan alışkanlık, kelimeleri tek tek seslendirmektir. Bu frenleme daha çok dudak kıpırdatma, gırtlaktan seslendirme, dudak oynatarak okuma şeklindedir. En zor vazgeçilen hatalı okuma alışkanlıklarından birisi içten seslendirmektir. Fakat Hızlı Okuma Teknikleri sayesinde bu sorunun da çareleri vardır. İçten ya da dıştan seslendirmenin çözüm yollarına geçmeden önce içten seslendirme ya da sesli okumanın gerekli olduğu bazı durumlara göz atalım. Çünkü seslendirerek okumaya da kimi zaman ihtiyaç duyabilmekteyiz. Örneğin; 1) Bir şiir okurken 2) Yabancı dil öğrenimimiz esnasında telaffuz çalışırken 3) Sessiz okuma yaptığınızda anlayamadığınız bölümler gelmişse 4) Daha önce hiç rastlamadığınız bir söze veya deyime rastla

İzmir Buca Hızlı Okuma Kursları

Hızlı Okuma

İzmir Buca Hızlı Okuma Kursları, iştirakçilerin başarısını birebir destekleyen eğitim modelidir. Katılımcılar, TEOG, YGS, LYS, KPSS, ALES 'de özellikle sözel bölümlerde fazla süre harcayarak başarısını baltalayıp çözebileceği soruları kaçırmaktadır. Bu yüzden TEOG, YGS, LYS, KPSS, ALES 'ye hazırlanan öğrencilere özel dizayn edilmiş olan İzmir Buca Hızlı Okuma Kursları öğrencinin bir soruyu 20-40 sn içinde çözmesini hedeflemektedir. Yüksek konsantrasyonla çözdükleri testlerde minimum hata yaparak netlerini %15'e kadar arttırabilmek İzmir Buca Hızlı Okuma Kurslarının Katılımcıya Yararları İzmir Buca Hızlı Okuma Kursları; Öğrencinin yapması gereken o kadar çok şey var ki; çoğu vakit ne icra ettiğini ve nasıl daha iyisini

 1 2