• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Antalya Hızlı Okuma Merkezi

Hızlı Okuma

Antalya hızlı okuma merkezi ; daha kısa zaman da daha fazla şey okumak için antalya’da eğitim veren merkezidir. Anlayarak hızlı okuma teknikleri ile kısa sürede daha fazla metin okuma hedeflenirken onun yanında düşünce geliştirmek ve anlam bütünlüğü de hedeflenir. Yavaş yavaş konuşan bir kişi dinlemekten sıkılırız bunun nedeni zihnimizin hızlı ve çabuk çalışmasıdır. Yavaş okuma nedenimiz ise gözlerimizin yavaş beynimizin hızlı çalışmasıdır. Hızlı okuma tekniklerine bu nedenle ihtiyaç duyulmuştur. Hızlı okuma teknikleri ile göz kaslarımızın çalışması sağlanmıştır. Gözümüzün çevik görmesini, görme alanının genişletilmesini ve gözümüze faal bir ritim kazandırılabiliriz. Bütün bu gelişimler ile görme ile anlama arasındaki ahenk gelişmektedir. Hızlı okumadaki hedef ; hızlı ve etkin okumanın yanında etkin okumayı da sağlamaktı

Antalya Anlayarak Hızlı Okuma Kursları

Hızlı Okuma

Bir oldukça insan, anlamak için yavaş okuması gerektiğine inanır. Bu yanlış bir inanıştır. Aksine, yavaş okumak dikkatinizi dağıtarak, anlama oranımızı düşürmektedir. Hızlı okuma ise anlama oranını, konsantrasyonu ve anımsama oranını artırmaktadır. Okuma hızınızı %300 artırarak, hızlı anlama ve kavrama becerisi ile birlikte dikkat ve konsantrasyonunuzu artırabileceksiniz, iki saatte 250 sayfalık bir romanı okuyup anlayabileceksiniz, öğrenme ve anlama hızınızı artırabileceksiniz, Çoğu insan gözün okuma esnasında satır üzerinde düz bir çizgi takip eder gibi kayarak ilerlediğini düşünür. Oysa yani öyle değildir. Göz satır üzerinde okuma yaparken tabiri caizse çekirge benzer biçimde ilerler. Doğrusu başta sabitleşip kapasitesine nazaran sağdaki ve soldaki kelimeleri okur. Zıplar, sabitleşir sonrasında yeniden sağdaki ve soldaki kelimeleri okur. Okuma böyle gerçekleşir. Okuma işleminde geçen sürenin %80'i durakl

Denizli Hızlı Okuma Merkezi

Hızlı Okuma

Okuma, gözümüzün beynimize ilettiği sembollerin zihnimiz tarafınca algılanması, adlandırılması, önceki bilgilerle birleşerek yorumlanması ve hafızaya kaydedilmesi sürecidir. Hızlı okuma ise göz kaslarını eğiterek gözün çevik görmesini ve görme alanının genişletilmesini sağlamaktır. Böylece göze faal bir ritim kazandırılarak görme ve algılama uyumu gerçekleşir. İlkokullarda okuma yazma öğretimi verildikten ve sizler okumayı öğrendikten hemen sonraki safha; hızlı okuma becerisini geliştirmek olmalıdır. Okuma her insanın kazanabileceği bir beceridir. Ve kazanıldıktan sonra ne olursa olsun geliştirilip, hızlandırılması gereken bir beceridir. Çünkü okuduğunuzu hızlı anlamak için, hızlı okumanız gerekir. Eskiden öğretmenlerimiz bizlere; “haydi çocuklar! Kitabımızı açalım, yavaş yavaş, tane tane okuyalım.” derlerdi. Bunun yanlış bir metot bulunduğunu şimdi daha iyi anlamaktayız. çünkü yavaş okursak yava

Hızlı Okuma Kursları Denizli

Hızlı Okuma

Okurken “Ne vakit bitecek?” diye düşünmek yerine,okuyacağınız öteki metinleri düşünmeye başlarsınız. Unutmayın, günün birindeanlayarak hızlı okumayı ne olursa olsun öğreneceksiniz. Hızlı Okuma Yöntemleriniöğrenmeden önce hızımızı engelleyecek frenleri öğrenmemiz, öncelikle biziyavaşlatan bu frenlerden kurtulmamız gerekmektedir. Bu frenler şimdiye kadar yanlış öğrendiğimiz okumabilgileridir. Bu yanlış alışkanlıklarımızı terk etmeden okumamızıhızlandırmamız çok güç olacaktır. Bunları birer davranış olduğundan birdendeğiştiremeyiz. Süratli okuma teknikleri ile paragrafları tüm olarak okumak,sütun sütun okumak, çapraz okumak benzer biçimde farklı çeşitlerdedir. Bunlarıniçinde anlama ora

Hızlı Okuma Kursları Antalya

Hızlı Okuma

Hızlı Okuma Kurslarına önceden katılmamışsak, daha az vakit ayırarak yapacağımız okumayı, hem daha çok süre harcayarak yapar, hem de okuduğumuz metinden yeterince doygunluk alamayıp sıkılırız. Oysa okuma hızını ve yöntemini, okuma amacına ve metnin özelliklerine bakılırsa ayarlayabilen, doğrusu esnek Okuma yapabilen bir okuyucu en kısa zamanda, en çok bilgiyi alabilir. Her gün karşılaşmış olduğumuz yeni okuma durumlarını incelediğimizde, elastik okumayı daha iyi anlayabiliriz. Elastiki okuyucu, iyi mi okuyacağına karar verirken, metinin türünü de dikkate alarak vakit süre teknik değiştirebilir. Metin, açık bir dille yazılmış ve izlenmesi basit bir anlatımı olduğunda, hızlı bir okuma yapılabilir. Ancak metin açık bir üslupla yazılmamış, anlatımı kolayca özlemeye elverişli olmadığında daha yavaş ve dikkatli bir okuma yapılabilir. Eğer bu şekilde elastik davranamazsak, hedefimize ulaşamadığımız benzer biçimde vaktimizi da boşa harcamış oluruz.

Antalya Anlayarak Hızlı Okuma

Hızlı Okuma

Antalya Anlayarak Hızlı Okuma Eğitimlerine katılan katılımcıların dakikada averaj 100 – 200 kelime civarındaki okuma hızlarını 600 – 800 kelime ve daha yukarı seviyelere çıkarabilmektir. Bu şekilde, daha az süre içerisinde daha çok sayıda kitap okuma, dergi, gazeteleri ve iş raporlarını daha hızlı ve çabuk bir halde bitirme, ödevlerin daha hızlı ve verimli olarak yapılabilmesi, okul başarı düzeyinin artması, sınavlarda ve sual çözümünde başarı oranının yükselmesi hedeflenmiştir. Antalya Anlayarak Hızlı Okuma Etkin okuma faaliyeti sırasında ; 1-Dikkatinizi okuduğunuz materyale yoğunlaştırmalısınız. 2- Ses tellerinizi titreştirerek okumamalısınız. 3- Gözlerinizi sözcüklere takmamalısınız. 4- Çevresel faktörler ile ilgilenmemelisiniz. 5- 4-5 sözcükten oluşan s<

Hızlı Okuma Eğitimleri

Hızlı Okuma

Hızlı okuma eğitimleri; hızlı okuma tekniklerinin anlatıldığı eğitimlerdir. Hızlı okuma eğitimleri ile kişilere anlayarak hızlı okuma teknikleri öğretilerek kişisel gelişim desteklenmelidir. Hızlı okuma bireylerin kısa zaman zarfında çok daha çok metin okumaktır. Bununla birlikte daha hızlı ve daha iyi anlama sağlar. Konsantrasyon artar. Düşünce gelişimini destek sunar. Hızlı okuma eğitimi alan bir kişi öğrenci ise derslerinde daha başarılı olur. Bu kişi iş yaşamındaki biri ise bulunduğu sektördeki bütün avantajlara sahip olur. Daha başarılı ve tüm avantajlara sahip olmak için eğitimlere ihtiyaç vardır. Hızlı okuma eğitimler kapsamında bazı özel teknikler mevcuttur. Bunlar; gelişimsel okuma ve görevsel okumadır. Gelişimsel okuma; okumanın öğrenildiği okumadır. Görevsel okuma ise öğrenmek için meydana getirilen eğitimlerdir. Hızlı okuma eğitimleri ile göz kas

 1 2 3 4