• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Hızlı Okuma Tekniği Antalya

Hızlı Okuma

Hızlı Okuma Tekniği Nedir? Gözlerimiz, okuma esnasında yazının üzerinde soldan sağa doğru kayarak ilerler ve her kelime üzerinde duraklar. Gözlerimiz bu duraklamalar esnasında aynen bir fotoğraf makinesi benzer biçimde gördüğü kelimenin resmini çekip beynimize gönderir; beynimiz daha önceden öğrenmiş olduğu bu sembolleri çözerek bir araya getirir ve anlamlı bir bilgiye dönüştürür. Normal bir insan dakikada 100-200 kelime okur. Günde 40-100 e-posta, biroldukça rapor, kitap veya gazete okumak zorunda olan bir işadamı veya 300-500 sayfalık ders kitapları okuyan bir üniversiteli yahut YGS LYS TEOG vb. Sınavlarda kısa sürelerde yüzlerce suali okuyup cevaplaması gereken bir öğrenci için bu seviye çok yetersizdir. Hızlı Okuma Tekniği, bütünsel algının artırılması geliştirilmiş alıştırmalar, göz Kaslarının güçlendirilmesi geliştirilmiş al

Denizli Hızlı Okuma Teknikleri Kursu

Hızlı Okuma

Kitap okumak kişinin, kültür seviyesinde, yaşam kalitesinde, çevresindeki bireylerin yaşam standartlarında, bireyin toplumsal ve duygusal yaşamında, ilişki seçimlerinde, iş olanaklarında, ruhsal ve zihinsel gelişiminde oldukÇa önemli bir etkendir. Ve malesef günümüzde kitap okumaya gereken önem verilmemektedir. Hızlı okuma eğitimleri hızla yaygınlaşmıştır fakat yine de istenilen yada olması gereken seviyeye taşınamamıştır. Hızlı Okuma Teknikleri Kursu, fikir hızını arttırma, dikkat süresini arttırma, zaman kaybını önleme, fikir açısını değişiklik yapma, yaşam standartlarını yükseltme, doğru karar verme, etkili iletişim kurma, konsantrasyon arttırma ve buna benzer bir çok yönde önemli gelişim sağlayan bir eğitimdir. Hızlı Okuma Teknikleri Kursunun yaşamınıza getireceği kolaylıklardan bir tanesi de okunması gereken rapor ve ya dosyaların daha kısa zamanda okun

Antalya Anlayarak Hızlı Okuma Kursu

Hızlı Okuma

Anlayarak Hızlı Okuma Kursu, okuma ve algılama hızını artırıyor. Anlayarak Hızlı Okuma Kursu ile iş adamları yılda 32-33 iş günü, öğrenciler ise üniversite imtihanında 32 dakika kazanıyor. Okumak ve incelemek zorunda olduğumuz doküman sayısı her geçen gün artıyor. Bilgisayar üzerinden gelen mailler; dosyalar, raporlar ve masanızdaki evraklarla birleşince okunacak doküman sayısı da artıyor İş dünyasındaki durum bu şekilde . Öğrenciler için ise, kuşkusuz onlar için de okuma ve algılama hızı çok önemli. Önlerinde, hayatlarını etkileyecek üniversite sınavı gibi çok önemli engeller var. Bu sınavda hep yakınılan konulardan biri sürenin kafi gelmemesidir. Hızlı okuma ne süre ve nerede ortaya çıkmıştır? II. Dünya Savaşı sırasında, Londra bombalanırken gözcüler dönemin kuyruğuna bakıp alarm ve

Anlayarak Hızlı Okuma Eğitimi

Hızlı Okuma

Anlayarak Hızlı Okuma Eğitimi, göz kaslarını geliştiren, gözün aktif görüş açısını geliştirip kelimeler üzerinde kendiliğinden gezinmesine karşı önlemler elde eden planlı bir eğitim programıdır. Anlayarak Hızlı Okuma Eğitimi ile, göze canlı bir hareket sağlaması yapılır. Anlayarak Hızlı okuma teknikleri ile görüş ve algılayış arasında uyum sağlaması yapılır. Anlayarak Hızlı Okuma Eğitimi, gözün ; algılama sahasını ve duraklama esnasında okuma alanını yükseltme temellidir. Anlayarak Hızlı okuma egzersizleri ve hızlı okuma teknikleri ile bolca uygulama ve egzersizler yapılır. Ücretsiz Anlayarak Hızlı Okuma uygulamaları ile hızlı okuma pekiştirmesi yapabilirsiniz. Okumayı öğrenmeye başlandığı zamandan itibaren meydana getirilen hataları gidererek okuma hızı artırılabilir. Okumayı hızlandırma ve anlamlandırma çalışmalarının deneyimli ve ustalaşmış eğitmenler aracılığı ile yapılması

Antalya Çok Hızlı Okuma Teknikleri

Hızlı Okuma

24 saatlik, Antalya ÇokHızlı Okuma Teknikleri eğitiminde katılımcıların başlangıçtaki okuma hızlarını,eğitim sonunda 2-3 kat artırıyor. Ayrıca katılımcılar Hızlı Okuma Tekniklerininyanında anlama ve algılama becerisi de gelişmektedir. Antalya Çok Hızlı OkumaTeknikleri Kursun sonunda katılımcılara başlangıçtaki okuma hızları ve anlamahızları ve eğitim tamamladıktan sonra ulaştıkları okuma hızları ve anlamahızları gösteren bir başarı belgesi verilmektedir. Antalya Çok Hızlı Okuma Teknikleri eğitimine kimleryararlanabilir? √ Okumayı seven, ancak okumak istediklerinin hepsine vakit ayıramayanlar √ Okumayı sevmeyen, fakat yine de okuması gereken şeyleri olan kişiler, √ Öğ

Antalya Hızlı Okuma Eğitimi

Hızlı Okuma

Kim hızlı okumak istemez ki? Türkiye’de okuma hızı ortalaması dakikada 160-220 kelime aralığındadır. Oysa insan beyninin ve gözümüzü koordineli bir şekilde, yüksek bir anlama oranıyla, dakikada 1000 kelimeden daha fazla okuyabilme potansiyeli vardır. Haiz olduğumuz bu yüksek okuma hızı kapasitesine yetişebilmek için şüphesiz bazı özel teknikleri bilmek ve öğrenmek gerekir. Yüksek bir okuma hızına ulaşan bir fert öğrenciyse, daha iyi notlar almanın, iş dünyasındaysa kariyerinde hızla yükselmenin tüm avantajlarını elinde meblağ. 400 sayfalık bir kitapta yaklaşık 100.000 kelime bulunur. Yavaş okuyan bir okuyucu, bir saatte ortalama 7.000 kelime okuyabilir. Bu da kitabı 15-16 saatte bitireceği anlamına gelir. Anlayarak hızlı okuma tekniklerini uygulayan bir birey aynı sürede 2 ya da 3 kitap bitirebilir ve yavaş okuyan kişiden daha çok şey anlar. Üniversite sınavlarına hazırlanan bir öğrenci, norm

İzmir Karşıyaka Hızlı Okuma Kursu

Hızlı Okuma

Anlayarak Hızlı Okuma; Görsel algılama düzeyimizi geliştirecek okuma, anlama ve algılama düzeyimizi yükseltmeyi amaçlayan farklı bir tekniktir. Göz ile beyin arasındaki sinirlerin, göz ile kulak arasındaki sinirlerden 25 - 27 kat daha hızlı hareket ettiğini biliyor muydunuz? Öyleyse niçin minimum 12 saat süren bir çalışmayı en çok 2–3 saatte bitirmeyesiniz? İzmir Karşıyaka Hızlı Okuma Eğitimi Hakkında Genel Bilgiler * İzmir Karşıyaka Hızlı Okuma Kursu Toplam 24 saat sürecek ve %30 kuramsal %70 uygulama içerikli olacaktır. * İzmir Karşıyaka Hızlı Okuma Kursu, mevzusunda yetkin adlardan birisi Sayın Cemal KONDU verecektir. * İzmir Karşıyaka Hızlı Okuma Kursuna katılanların mevcut okuma performanslarında %4

 1 2 3 4