• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Antalya Anlayarak Hızlı Okuma Kursları

Hızlı Okuma

Bir oldukça insan, anlamak için yavaş okuması gerektiğine inanır. Bu yanlış bir inanıştır. Aksine, yavaş okumak dikkatinizi dağıtarak, anlama oranımızı düşürmektedir. Hızlı okuma ise anlama oranını, konsantrasyonu ve anımsama oranını artırmaktadır. Okuma hızınızı %300 artırarak, hızlı anlama ve kavrama becerisi ile birlikte dikkat ve konsantrasyonunuzu artırabileceksiniz, iki saatte 250 sayfalık bir romanı okuyup anlayabileceksiniz, öğrenme ve anlama hızınızı artırabileceksiniz, Çoğu insan gözün okuma esnasında satır üzerinde düz bir çizgi takip eder gibi kayarak ilerlediğini düşünür. Oysa yani öyle değildir. Göz satır üzerinde okuma yaparken tabiri caizse çekirge benzer biçimde ilerler. Doğrusu başta sabitleşip kapasitesine nazaran sağdaki ve soldaki kelimeleri okur. Zıplar, sabitleşir sonrasında yeniden sağdaki ve soldaki kelimeleri okur. Okuma böyle gerçekleşir. Okuma işleminde geçen sürenin %80'i durakl

Antalya Anlayarak Hızlı Okuma

Hızlı Okuma

Antalya Anlayarak Hızlı Okuma Eğitimlerine katılan katılımcıların dakikada averaj 100 – 200 kelime civarındaki okuma hızlarını 600 – 800 kelime ve daha yukarı seviyelere çıkarabilmektir. Bu şekilde, daha az süre içerisinde daha çok sayıda kitap okuma, dergi, gazeteleri ve iş raporlarını daha hızlı ve çabuk bir halde bitirme, ödevlerin daha hızlı ve verimli olarak yapılabilmesi, okul başarı düzeyinin artması, sınavlarda ve sual çözümünde başarı oranının yükselmesi hedeflenmiştir. Antalya Anlayarak Hızlı Okuma Etkin okuma faaliyeti sırasında ; 1-Dikkatinizi okuduğunuz materyale yoğunlaştırmalısınız. 2- Ses tellerinizi titreştirerek okumamalısınız. 3- Gözlerinizi sözcüklere takmamalısınız. 4- Çevresel faktörler ile ilgilenmemelisiniz. 5- 4-5 sözcükten oluşan s<

Antalya Hızlı Okuma Semineri

Hızlı Okuma

Antalya Hızlı Okuma Seminerinde öğretilen hızlı okuma ve hızlı okuma yöntemleri yardımıyla göz kaslarımızı çalıştırıp beynimizin çalışma hızına yaklaştırarak kısa bir vakit zarfında daha çok metin okuma amaçlanır. Çünkü beynimiz çok hızlı gözlerimiz ise yavaş çalışır. Beyin ile göz arasındaki bu kapasite değişikliği okuma esnasında dikkatin çok sık ve basit dağılmasına niçin olur. Bunun yanında okunanı algılamanın bir bütün olarak anlamasını sağlanmaktadır. Hızlı okuma yeteneğine haiz olan birinin anlama, kavrama ve karar verme kabiliyeti gelişir. Onca avantajı olan kişilerde ilgi uyandıran bu kavram insanlarda merağa sebep olmuş insanlar nasıl hızlı okurum? Diye düşünmeye adım atmıştır. İnsanlardaki bu merak Antalya Hızlı Okuma Seminerlerinin açılmasına gövde olmuştur. Onca faydası olan bu kavram insanlar tarafınca öğrenilmek istenmiştir. Bu sebeplerden dolayı da Antalya Hızlı Okuma Seminerleri

Hızlı Okuma Tekniği Antalya

Hızlı Okuma

Hızlı Okuma Tekniği Nedir? Gözlerimiz, okuma esnasında yazının üzerinde soldan sağa doğru kayarak ilerler ve her kelime üzerinde duraklar. Gözlerimiz bu duraklamalar esnasında aynen bir fotoğraf makinesi benzer biçimde gördüğü kelimenin resmini çekip beynimize gönderir; beynimiz daha önceden öğrenmiş olduğu bu sembolleri çözerek bir araya getirir ve anlamlı bir bilgiye dönüştürür. Normal bir insan dakikada 100-200 kelime okur. Günde 40-100 e-posta, biroldukça rapor, kitap veya gazete okumak zorunda olan bir işadamı veya 300-500 sayfalık ders kitapları okuyan bir üniversiteli yahut YGS LYS TEOG vb. Sınavlarda kısa sürelerde yüzlerce suali okuyup cevaplaması gereken bir öğrenci için bu seviye çok yetersizdir. Hızlı Okuma Tekniği, bütünsel algının artırılması geliştirilmiş alıştırmalar, göz Kaslarının güçlendirilmesi geliştirilmiş al

Antalya Anlayarak Hızlı Okuma Kursu

Hızlı Okuma

Anlayarak Hızlı Okuma Kursu, okuma ve algılama hızını artırıyor. Anlayarak Hızlı Okuma Kursu ile iş adamları yılda 32-33 iş günü, öğrenciler ise üniversite imtihanında 32 dakika kazanıyor. Okumak ve incelemek zorunda olduğumuz doküman sayısı her geçen gün artıyor. Bilgisayar üzerinden gelen mailler; dosyalar, raporlar ve masanızdaki evraklarla birleşince okunacak doküman sayısı da artıyor İş dünyasındaki durum bu şekilde . Öğrenciler için ise, kuşkusuz onlar için de okuma ve algılama hızı çok önemli. Önlerinde, hayatlarını etkileyecek üniversite sınavı gibi çok önemli engeller var. Bu sınavda hep yakınılan konulardan biri sürenin kafi gelmemesidir. Hızlı okuma ne süre ve nerede ortaya çıkmıştır? II. Dünya Savaşı sırasında, Londra bombalanırken gözcüler dönemin kuyruğuna bakıp alarm ve

Antalya Çok Hızlı Okuma Teknikleri

Hızlı Okuma

24 saatlik, Antalya ÇokHızlı Okuma Teknikleri eğitiminde katılımcıların başlangıçtaki okuma hızlarını,eğitim sonunda 2-3 kat artırıyor. Ayrıca katılımcılar Hızlı Okuma Tekniklerininyanında anlama ve algılama becerisi de gelişmektedir. Antalya Çok Hızlı OkumaTeknikleri Kursun sonunda katılımcılara başlangıçtaki okuma hızları ve anlamahızları ve eğitim tamamladıktan sonra ulaştıkları okuma hızları ve anlamahızları gösteren bir başarı belgesi verilmektedir. Antalya Çok Hızlı Okuma Teknikleri eğitimine kimleryararlanabilir? √ Okumayı seven, ancak okumak istediklerinin hepsine vakit ayıramayanlar √ Okumayı sevmeyen, fakat yine de okuması gereken şeyleri olan kişiler, √ Öğ