• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Hızlı Okuma 5.Sınıf

Hızlı Okuma

Hızlı okuma5.sınıf; ilk öğretimbeşinci sınıf öğrencilerine verilen anlayarak hızlıokuma eğitimleridir. Küçük yaşlarda anlayarak hızlı okuma eğitiminden faydalanankişiler sonraki yaşamlarında daha başarılı olurlar. Çünkü anlayarak hızlı okumaeğitim programları bilginin daha çabuk okunmasını, öğrenmesini ve

Hızlı Okuma Eğitimleri İzmir Alsancak

Hızlı Okuma

Gelişen dünyada bilgiye artık daha kolay ulaşılabiliyor. Günümüzde bilgiye kolay ulaşabiliyorken ve çok sayı da alternatif varken öğrenme, hatırlama hızının yavaş olması ve muhakeme becerisinin yeteri düzeyde olmaması günümüz insanının en büyük eksikliği. Eğitim hayatı içerisinde bulunan öğrenci arkadaşlarımızın bilgiyi ezber yapmadan elde etmeleri, akıl yürütme becerilerinin motor davranış haline gelmesi, dikkat ve odaklanamama sorununu yenmeleri, matematik ve yabancı dil kaygısını yenmeleri kişisel başarıları için elzem olmuştur. Sınavlarda özellikle sözel derslerin sorularında, Türkçe de paragraf sorularında yaşanılan sorunları aşmak sınav başarısının en önemli etkenlerinden olmuştur. İş dünyasında içerisinde ise gelişen ve yenilenen bilgileri, daha hızlı, daha detaylı edinip, gelişen koşullara göre değerlendirip yeni çıkarımlar elde etmek çalışma hayatının temel gere

İzmir'Deki Hızlı Okuma Kursları

Hızlı Okuma

Günümüzde zamanın değeri o denli arttı ki, en kısa sürede en çok işi yapmak zorunluluğu hepimizin karşısına dikildi. Tıpkı kitapları, gazeteleri ve okunacak ne var ise hepsini en kısa sürede okumamız icap ettiği gibi… öyleyse gözlerimizin sözcükler üzerinde keyfince ve başıboş gezinmesini önlemek, onlara beyin gücümüzle büyük bir hız kazandırmak zorundayız. Okuma esnasında gözlerimiz etkili rol oynasa da özünde bedensel, zihinsel ve psikolojik bir bütünlük halinde bütün varlığımız kitap üzerinde yoğunlaşır. Duyu organlarının, aklın ve ruhun hep birlikte harekete geçtiği bir eylemdir okuma… Anlayarak hızlı okuma ve öğrenme okumanın bu çok boyutlu işlevi ekseninde düşünme ve zihninizi kullanma yollarını değiştirerek tahmin edemeyeceğiniz bir süratte okumanın yollarını gösteriyor. Hızlı okuma temel ilkeleri doğrultusun

İzmir Hızlı Okuma

Hızlı Okuma

Hayatımızın içinde okuma serüveni dönelim; okumayı 6 – 7 yaşında ilkokulda öğreniyoruz. Yapılan araştırmalarda öğrendiklerimizin %80-85‘i okuyarak elde ediyoruz. Diğer taraftan yaşamımızın kalan kısmında sadece okuyarak okuma hızımızın artacağını sanarak yaşamaya devam ediyoruz, ama hiç bir halde okuma hızımız artmıyor. İlköğretim da 80 – 120 kelime okurken şuan yaşımız kaç olursa olsun okuma hızımızda hiç bir değişme yok hatta gerileme var. Özellikle de öğrenciyseniz veya mesleğiniz okuma ile direkt ilgiliyse bu ve önümüzde önemli sınavlar var ise ve çok fazla rakibinizde var ise okuma hızınızı niçin bugüne dek çoğaltmak için hiçbir çaba göstermediniz. Kısacası bugüne kadar okumanın daha etkin hale getirmek için niçin çaba göstermediniz. Verimli ve etkili okuma için son olarak ne vakit kendinizi geliştirdiniz? şayet bu şekilde şuan kadar okumanızı geliştirmek için hiçbir şey yapmadıysanız, sizin öğrenme teknolojiniz, hala ilköğreti

Hızlı Okuma Teknikleri Sertifikası

Hızlı Okuma

Her yıl üretilen bilginin bundan önceki yıla oranla %30- 35 arttığını bu çapta bilginin kütüphanelerde saklanmasının katiyen bulunduğunu söylemiş oldu. Dünyanın en önemli kütüphanesi Amerika'de bulunan kurultay kütüphanesidir. Bu kütüphanede 128 milyondan fazla yazılı materyal mevcuttur. Dünyada üretilen bilgiyi kütüphanelerde saklamak gerekseydi her yıl 37000 kurultay kütüphanesi büyüklüğünde kütüphanenin yapılması gerekiyor. Bu düzeyde artan bilgiyi kovuşturmak takdir edersiniz ki olası değil. Hatta kendi alanınızla ilgili üretilen bilgiyi dahi takip etmeniz çok zor. Dünyada kendi alanımızda azılan kitapların türkçeye çevrilenleri dahi takip edilmesi okunması çok zor. İşte bu şartlar altında hızlı okumanın önemi ortadadır. Bizler SAYGIN coaching consulting olarak hızlı okuma eğitimleri veriyoruz. Peki bu eğitim bizlere ne katacak d

İzmir Hızlı Okuma Eğitimi

Hızlı Okuma

Yaşamımızda OKUMA yalnız keyif değil, aynı zamanda da bir ihtiyaç, yükümlülük olmuştur. Bilgilerin hızla üretildiği çağımızda yalnız okuma değil, hızlı okuma gerekmektedir. Beynimizin umulandan daha büyük enerji potansiyelinden yararlanalım. Okuma hızınızı ve anlama ne kadar artıracağınız mevcut okuma hızınızla ve anlama hızınızla doğru orantılıdır. Diğer bir ifade ile şu anda bir dakikada 100-180 sözcük okuyorsanız alıştırmalar yardımıyla okuma hızınızı 500 ya da 600 kelimeye çıkarabilirsiniz. Düzenli bir uygulama ve çalışmanın sonucunda 8- 9 hafta gibi kısa bir zamanda 2-3 katına çıkacağı kesindir. Her cümleyi sözcüklere, hecelere ayırmak zihnin okuma işlemini karmaşa bir iş olarak algılamasını sağlar. Ayrıca hızlı okuma önünde duran en büyük engellerden birisi de, gözlerin çok geniş bir görme açısı olmasına k

Denizli Hızlı Okuma Kursu

Hızlı Okuma

Verimli ve etkili okumada önemli kavramlardan biri de çabukluktur. Bir kaynak ne kadar çabuk okunursa o kadar kolay anlaşılır, kavranır. Hızlı okuma sırasında idrak etme eğer olmazsa çabukluğun hiçbir kıymeti yoktur. Hızlı okuma eğitimi çabuklukla kavrama ve belleme arasında bir bağ kurmaya çalışır. Hızlı okuma dönemi okuma profilimizde yaratmaya çalıştığımız bir alışkanlıklar zincirinden ibarettir. Hızlı okuma tekniğini kullanarak okuma eyleminde bulunan kişi, dikkat ve konsantrasyonunu yükseltmekle beraber, idrak etme kabiliyetini arttırır. Anlayarak Hızlı okuma teknikleri mantığı zihni sadece okuma eylemi ile meşgul etmekten geçer. Beyin çok hızlı düşünen harikulade bir organımızdır ve gözün ileteceği bilgiyi beklemek istemez. Göz doğru kullanıldığında beyin bilgileri kavramakta kuvvetlik çekmeyecektir. Beyin yaramaz bir çocuk şeklinde devamlı meşgul olacak şeyler arayacak ve etraftaki değişimleri ayrım edecektir. Halbuki okuma eyleminde bulunurke

 1 2 3 4 5 6