• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri Nelerdir

Hızlı Okuma

Okumak ancak okunanların anlaşılabilmesiyle faydalı. Ne kadar hızlı ve çabuk okuduğunuzda çok okuduğunuzun ne kadarını anlayabildiğiniz çok daha önemli. Çünkü istek ve ihtiyaçlarınızı karşılamayan bir okuma harflerin, kelimelerin üzerinde göz gezdirmekten öteye geçemez. Yazının bulunuşundan bu yana belki de günümüzdeki kadar yoğun okuma ihtiyacı hiçbir zaman olmadı. Yenilikçi teknolojiler bilginin üretiminden çok daha hızlı ve basitce yayılabilmesine, paylaşılabilmesine imkan sağlıyor. Gerek günlük yaşamımızda, gerekse iş yaşamımızda çok daha fazla belge ve bilginin okunması algılanması gerekliliği zamanın bütün bu okumalar için yetmemesine neden oluyor. Durum böyle olunca hem okuma

Hızlı Okuma Nedir?

Hızlı Okuma

Hızlı okuma nedir? Okuma hem de bir düşünme işlemidir. Düşünmeyi geliştirmek, yazılardaki yada metinlerdeki fikir bütünlüğünü yakalamak, metnin yazarı ile aktif bir sohbet (karşılıklı konuşma, sohbet) içerisine girmekle sağlanır. Etkin bir okuyucu olabilmek için, tüm okuma tekniklerini iyice öğrenmek icap eder. Bilgileri birbirinin üzerine kurarak, adım adım ilerleyerek anlayarak hızlı okuma becerileri kazanabiliriz. Ayrıca öğrendiklerimizi günlük yaşamımızda gazete, mecmua, metin vb. Okumalarımızda ne kadar çok uygularsak okuma hızımızda o denli ilerleme kaydedebiliriz. Faal bir okuyucu olmak sadece bir vakit dönemi içinde, yeni öğrenilen teknikler davranış hâline gelinceye kadar antrenman ve tekrarları sürdürmekle olası olabilir. Ek olarak etkili ve Hızlı okumada her şeyi okumak da gerekli değildir. Şahıs ancak gerekli olan bilgiyi işlenmek üzere beyne göndermelidir. Kısaca

Antalya Hızlı Okuma Teknikleri Kursu

Hızlı Okuma

Niçin hızlı okumaya ihtiyaç duyulur? Bu tür okumanınyararları nelerdir ? insanlar okuma mevzusunda mevcut kapasitesinin tümbunlarını kullanamamaktadır. Bilim alanındaki gelişmeler, öğretim sırasındaokunması gereken belgelerin gün geçtikçe biraz daha artması karşısındainsanoğlu çaresiz kalmakta; zaman konusunda sıkıntı çekmektedir. Meydanagetirilen araştırmalar, ortalama olarak dakikada 500 kelime okunmasının gerekliolduğunu göstermiştir. Daha yüksek oranda bir okuma hızına ulaşmak, özellikleidareci kadroların hedefi olmak zorundadır. üst seviyedeki bir komutanın, bir politikacının,günlük işlerle alakalı olarak imzaladığı belge ve yazışmaların okunması biledakikada 500 kelimeden düşük bir okuma hızıyla okunmakta olduğu görülmekte

Denizli Hızlı Okuma Teknikleri

Hızlı Okuma

Anlayarak hızlı okumayla dakikada yaklaşık 800-900 kelime okunabilmektedir. Bunu yapabilmek için bir kez öğrenip yaşamınız süresince unutmadan kullanabileceğiniz anlayarak hızlı okuma tekniklerini öğrenmek gereklidir. Anlayarak Hızlı okuma tekniğinin iki ayrı büyüme çizgisi vardır: * Göz alıştırmalarıyla gitgide daha hızlı görmeyi öğrenebilir, tıpkı halter kaldırmakla, şınav çekmekle kol kaslarının gelişmesi şeklinde. * Göz alıştırmalarıyla satırın 2-3 yazısını, hatta hepsini bir bakışta görmeyi öğrenebilir. Yavaş okuyan kişiler okuduklarını en az anlayanlardır. Duraksayarak, yavaş okuyarak, geriye dönüp okuma anlamada azalmaya sebep olacağı şeklinde hızda da azalma yaşanır. çünkü beyin gözden süratlidir. İçin en önce okuma yanlışlarımızı düzeltmemiz gerekiyor. 1- Gözlerimizle zihnimizi beraber hızlı ve çabuk

Antalya Hızlı Okuma Eğitimleri

Hızlı Okuma

Anlayarak hızlı okuma nedir? Okuma esnasında, gözsatırların üzerinde soldan sağa doğrukayar; her sözcük üzerinde duraklar. Bu duraklamalar sırasında, aynı bir resimmakinesi gibi, gördüğü sözcüğün resmini çekip zihne gönderir; zihin de dahaönceden öğrenmiş olduğu bu sembolleri deşifre eder, bir araya getirir ve fikre ulaşır. AnlayarakHızlı okuma tekniği, çeşitli göz alıştırmaları aracıyla, göz algılama potansiyelini ve duraklama sırasında gözün okuma alanını geliştirme temelinedayanmaktadır. Anlayarak hızlı okuma eğitimi neticesinde, okuma ve idrak etmehızları %300-400 oranında yükselir. Antalya Hızlı Okuma Eğitimleri - İlkokul Eğitimleri - TEOG Yaklaşık bir imtihan sorusu 45 kelimeden doğar. Ancaksorunun okunması 15-20 saniye süre gelir. Faal hızlı okuyan öğrenci aynı sualidaha

Denizli Hızlı Okuma Eğitimi

Hızlı Okuma

1960'larda Amerika'de ilk hızlı okuma eğitimleri ortaya çıkmış. İnsanoğlu hızlı okumak istemelerinin nedeni nelerdir ? Amerika'da yapılan bir araştırmada iştirakçilerin çok şey okumak isteyip zaman bulamayan insanoğlu olduğunu tespit edilmiş. Hızlı okumayı mecbur olarak öğrenenler var. Okuma esnasında, göz metin üzerinde soldan sağa doğru kayar; her kelime üzerinde duraklar. Bu duraklamalar sırasında, aynı bir fotoğraf makinesi şeklinde, gördüğü kelimenin resmini çekip beyne gönderir; beyin de daha önceden öğrenmiş olduğu bu sembolleri deşifre eder, bir araya getirir ve fikre ulaşır. Meydana getirilen araştırmalara göre bir ustalaşmış günde yaklaşık bir buçuk saatini dosya, evrak, rapor, kitap ve mail okumaya harcıyor. Aşağıdaki sorulara cevabınız evet ise çocuğunuzun geleceği için ona mutlaka anlayarak hızlı okuma eğitimi aldırmalısınız Çocuğunuzun daha hızlı okuyarak daha başarılı olmasını iste

Hızlı Okuma Teknikleri İzmir

Hızlı Okuma

Anlayarak Hızlı okuma kurslarında öğretilen hızlı okuma teknikleri sayesinde göz kaslarımızı çalıştırıp beynimizin çalışma hızına yaklaştırarak kısa bir müddet zarfında daha fazla metin okuma amaçlanır. çünkü beynimiz çok hızlı gözlerimiz ise yavaş çalışır. Beyin ile göz arasındaki bu kapasite değişikliği okuma sırasında dikkatin çok sık ve basit dağılmasına niçin olur. Bunun yanında okunanı idraklama ve anlamın bir bütün olarak anlamasını sağlanmaktadır. Hızlı okuma yeteneğine haiz olan birinin idrak etme, kavrama ve karar verme kabiliyeti gelişir. Onca avantajı olan insanlarda alaka uyandıran bu kavram insanlarda merağa neden olmuş insanlar iyi mi hızlı okurum? Diye düşünmeye adım atmıştır. İnsanlardaki bu merak hızlı okuma kursularının açılmasına gövde olmuştur. Onca faydası olan bu kavram insanoğlu tarafından öğrenilmek istenmiştir. Bu sebeplerden dolayı da hızlı okuma kursuları açılmıştır. Bu sebeplerden de en iyi okuma kursu hangisidi

 1 2 3 4 5 6