• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Antalya Hızlı Okuma Merkezi

Hızlı Okuma

Antalya hızlı okuma merkezi ; daha kısa zaman da daha fazla şey okumak için antalya’da eğitim veren merkezidir. Anlayarak hızlı okuma teknikleri ile kısa sürede daha fazla metin okuma hedeflenirken onun yanında düşünce geliştirmek ve anlam bütünlüğü de hedeflenir. Yavaş yavaş konuşan bir kişi dinlemekten sıkılırız bunun nedeni zihnimizin hızlı ve çabuk çalışmasıdır. Yavaş okuma nedenimiz ise gözlerimizin yavaş beynimizin hızlı çalışmasıdır. Hızlı okuma tekniklerine bu nedenle ihtiyaç duyulmuştur. Hızlı okuma teknikleri ile göz kaslarımızın çalışması sağlanmıştır. Gözümüzün çevik görmesini, görme alanının genişletilmesini ve gözümüze faal bir ritim kazandırılabiliriz. Bütün bu gelişimler ile görme ile anlama arasındaki ahenk gelişmektedir. Hızlı okumadaki hedef ; hızlı ve etkin okumanın yanında etkin okumayı da sağlamaktı

Antalya Anlayarak Hızlı Okuma Kursları

Hızlı Okuma

Bir oldukça insan, anlamak için yavaş okuması gerektiğine inanır. Bu yanlış bir inanıştır. Aksine, yavaş okumak dikkatinizi dağıtarak, anlama oranımızı düşürmektedir. Hızlı okuma ise anlama oranını, konsantrasyonu ve anımsama oranını artırmaktadır. Okuma hızınızı %300 artırarak, hızlı anlama ve kavrama becerisi ile birlikte dikkat ve konsantrasyonunuzu artırabileceksiniz, iki saatte 250 sayfalık bir romanı okuyup anlayabileceksiniz, öğrenme ve anlama hızınızı artırabileceksiniz, Çoğu insan gözün okuma esnasında satır üzerinde düz bir çizgi takip eder gibi kayarak ilerlediğini düşünür. Oysa yani öyle değildir. Göz satır üzerinde okuma yaparken tabiri caizse çekirge benzer biçimde ilerler. Doğrusu başta sabitleşip kapasitesine nazaran sağdaki ve soldaki kelimeleri okur. Zıplar, sabitleşir sonrasında yeniden sağdaki ve soldaki kelimeleri okur. Okuma böyle gerçekleşir. Okuma işleminde geçen sürenin %80'i durakl

Denizli Hızlı Okuma Merkezi

Hızlı Okuma

Okuma, gözümüzün beynimize ilettiği sembollerin zihnimiz tarafınca algılanması, adlandırılması, önceki bilgilerle birleşerek yorumlanması ve hafızaya kaydedilmesi sürecidir. Hızlı okuma ise göz kaslarını eğiterek gözün çevik görmesini ve görme alanının genişletilmesini sağlamaktır. Böylece göze faal bir ritim kazandırılarak görme ve algılama uyumu gerçekleşir. İlkokullarda okuma yazma öğretimi verildikten ve sizler okumayı öğrendikten hemen sonraki safha; hızlı okuma becerisini geliştirmek olmalıdır. Okuma her insanın kazanabileceği bir beceridir. Ve kazanıldıktan sonra ne olursa olsun geliştirilip, hızlandırılması gereken bir beceridir. Çünkü okuduğunuzu hızlı anlamak için, hızlı okumanız gerekir. Eskiden öğretmenlerimiz bizlere; “haydi çocuklar! Kitabımızı açalım, yavaş yavaş, tane tane okuyalım.” derlerdi. Bunun yanlış bir metot bulunduğunu şimdi daha iyi anlamaktayız. çünkü yavaş okursak yava

Hızlı Okuma Kursları Denizli

Hızlı Okuma

Okurken “Ne vakit bitecek?” diye düşünmek yerine,okuyacağınız öteki metinleri düşünmeye başlarsınız. Unutmayın, günün birindeanlayarak hızlı okumayı ne olursa olsun öğreneceksiniz. Hızlı Okuma Yöntemleriniöğrenmeden önce hızımızı engelleyecek frenleri öğrenmemiz, öncelikle biziyavaşlatan bu frenlerden kurtulmamız gerekmektedir. Bu frenler şimdiye kadar yanlış öğrendiğimiz okumabilgileridir. Bu yanlış alışkanlıklarımızı terk etmeden okumamızıhızlandırmamız çok güç olacaktır. Bunları birer davranış olduğundan birdendeğiştiremeyiz. Süratli okuma teknikleri ile paragrafları tüm olarak okumak,sütun sütun okumak, çapraz okumak benzer biçimde farklı çeşitlerdedir. Bunlarıniçinde anlama ora

Antalya Hızlı Okuma Semineri

Hızlı Okuma

Antalya Hızlı Okuma Seminerinde öğretilen hızlı okuma ve hızlı okuma yöntemleri yardımıyla göz kaslarımızı çalıştırıp beynimizin çalışma hızına yaklaştırarak kısa bir vakit zarfında daha çok metin okuma amaçlanır. Çünkü beynimiz çok hızlı gözlerimiz ise yavaş çalışır. Beyin ile göz arasındaki bu kapasite değişikliği okuma esnasında dikkatin çok sık ve basit dağılmasına niçin olur. Bunun yanında okunanı algılamanın bir bütün olarak anlamasını sağlanmaktadır. Hızlı okuma yeteneğine haiz olan birinin anlama, kavrama ve karar verme kabiliyeti gelişir. Onca avantajı olan kişilerde ilgi uyandıran bu kavram insanlarda merağa sebep olmuş insanlar nasıl hızlı okurum? Diye düşünmeye adım atmıştır. İnsanlardaki bu merak Antalya Hızlı Okuma Seminerlerinin açılmasına gövde olmuştur. Onca faydası olan bu kavram insanlar tarafınca öğrenilmek istenmiştir. Bu sebeplerden dolayı da Antalya Hızlı Okuma Seminerleri

Anlayarak Hızlı Okuma İzmir

Hızlı Okuma

Anlayarak Hızlı Okuma eğitimi; Anlayarak Hızlı Okuma tekniklerinin anlatıldığı derslerdir. Anlayarak Hızlı Okuma eğitimi ile bireylere Anlayarak Hızlı Okuma teknikleri öğretilerek kişisel gelişim desteklenmelidir. Anlayarak Hızlı Okuma bireylerin kısa vakit zarfında çok daha fazla metin okumaktır. Hem de daha hızlı ve daha iyi anlama sağlar. Konsantrasyon artar. Fikir gelişimini destekler. Anlayarak Hızlı Okuma eğitimi alan bir kişi öğrenci ise derslerinde daha başarılı olur. Bu birey iş hayatındaki biri ise bulunmuş olduğu sektördeki bütün avantajlara haiz olur. Daha başarılı ve bütün avantajlara sahip olmak için anlayarak hızlı okuma eğitimleri ihtiyaç vardır. Anlayarak Hızlı Okuma eğitimleri kapsamında bazı özel teknikler mevcuttur. Bunlar; gelişimsel okuma ve görevsel okumadır. Gelişimsel okuma; okumanın öğrenildiği okumadır. Görevsel okuma ise öğrenmek için yapılan eğitimlerdir.

Hızlı Okuma Eğitimleri

Hızlı Okuma

Hızlı okuma eğitimleri; hızlı okuma tekniklerinin anlatıldığı eğitimlerdir. Hızlı okuma eğitimleri ile kişilere anlayarak hızlı okuma teknikleri öğretilerek kişisel gelişim desteklenmelidir. Hızlı okuma bireylerin kısa zaman zarfında çok daha çok metin okumaktır. Bununla birlikte daha hızlı ve daha iyi anlama sağlar. Konsantrasyon artar. Düşünce gelişimini destek sunar. Hızlı okuma eğitimi alan bir kişi öğrenci ise derslerinde daha başarılı olur. Bu kişi iş yaşamındaki biri ise bulunduğu sektördeki bütün avantajlara sahip olur. Daha başarılı ve tüm avantajlara sahip olmak için eğitimlere ihtiyaç vardır. Hızlı okuma eğitimler kapsamında bazı özel teknikler mevcuttur. Bunlar; gelişimsel okuma ve görevsel okumadır. Gelişimsel okuma; okumanın öğrenildiği okumadır. Görevsel okuma ise öğrenmek için meydana getirilen eğitimlerdir. Hızlı okuma eğitimleri ile göz kas

 1 2 3 4 5 6