• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Hızlı Okuma Tekniği Antalya

Hızlı Okuma

Hızlı Okuma Tekniği Nedir? Gözlerimiz, okuma esnasında yazının üzerinde soldan sağa doğru kayarak ilerler ve her kelime üzerinde duraklar. Gözlerimiz bu duraklamalar esnasında aynen bir fotoğraf makinesi benzer biçimde gördüğü kelimenin resmini çekip beynimize gönderir; beynimiz daha önceden öğrenmiş olduğu bu sembolleri çözerek bir araya getirir ve anlamlı bir bilgiye dönüştürür. Normal bir insan dakikada 100-200 kelime okur. Günde 40-100 e-posta, biroldukça rapor, kitap veya gazete okumak zorunda olan bir işadamı veya 300-500 sayfalık ders kitapları okuyan bir üniversiteli yahut YGS LYS TEOG vb. Sınavlarda kısa sürelerde yüzlerce suali okuyup cevaplaması gereken bir öğrenci için bu seviye çok yetersizdir. Hızlı Okuma Tekniği, bütünsel algının artırılması geliştirilmiş alıştırmalar, göz Kaslarının güçlendirilmesi geliştirilmiş al

Hızlı Okuma Kursu İzmir Gaziemir

Hızlı Okuma

TEOG, YGS, LYS gibi sınavlara hazırlık aşamasında olan öğrencilerin imtihan sorularını verilen süre içinde yetiştiremediklerini, özellikle uzun soruları çözmekten son derece sıkıldıkları, çözmek istemedikleri yönünde sık sık şikâyet ettiklerini duymuşunuzdur… Göz ile beyin arasında bulunan sinirlerin, göz ile kulak arasındaki sinirlerden 25 kat daha hızlı bir şekilde hareket ettiğini biliyor muydunuz? O süre niçin minimum 10 saat boyunca devam eden bir çalışmayı en fazla 1–2 saat içerisinde bitirmeyesiniz? İzmir Gaziemir Hızlı Okuma Kursu Neden hızlı okumalıyım? Anlayarak Hızlı okuma için birçok nedeni var. Kariyerin için, eğitimin için, bilgi ve kültür seviyen için anlayarak hızlı okuma senin için anahtar bir rol oynuyor. Anlayarak hızlı okuman

Denizli Hızlı Okuma Teknikleri Kursu

Hızlı Okuma

Kitap okumak kişinin, kültür seviyesinde, yaşam kalitesinde, çevresindeki bireylerin yaşam standartlarında, bireyin toplumsal ve duygusal yaşamında, ilişki seçimlerinde, iş olanaklarında, ruhsal ve zihinsel gelişiminde oldukÇa önemli bir etkendir. Ve malesef günümüzde kitap okumaya gereken önem verilmemektedir. Hızlı okuma eğitimleri hızla yaygınlaşmıştır fakat yine de istenilen yada olması gereken seviyeye taşınamamıştır. Hızlı Okuma Teknikleri Kursu, fikir hızını arttırma, dikkat süresini arttırma, zaman kaybını önleme, fikir açısını değişiklik yapma, yaşam standartlarını yükseltme, doğru karar verme, etkili iletişim kurma, konsantrasyon arttırma ve buna benzer bir çok yönde önemli gelişim sağlayan bir eğitimdir. Hızlı Okuma Teknikleri Kursunun yaşamınıza getireceği kolaylıklardan bir tanesi de okunması gereken rapor ve ya dosyaların daha kısa zamanda okun

Hızlı Okuma Hakkında Bilgi

Hızlı Okuma

Bilginin hızla çoğaldığı çağımızda hızlı okuma tekniklerini öğrenmek hemen hemen zorunlu bir hale gelmiştir. Hızlı okuma tekniklerini öğrenmek ve kullanmak yazılı materyalleri hem daha hızlı okumanızı, hem de daha çok anlamanızı sağlamaktadır. Her okumanın tehlikeli sonuç noktası, okumadan önce okuyacağınız materyalden hangi bilgileri almak istediğinizi bilmekten geçer. Amacınız okuyacağınız dokümanın tartıştığı konunun bir tek yapısını öğrenmekse, konuya yalnız bir göz dolaştırmak yeter. Tartışılan mevzunun tüm detaylarını algılamak istiyorsanız, bu kere bölüme bir göz dolaştırmak yetmez, asla bir şeyi atlamadan tam lineer okuma yapmalısınız. Hızlı Okuma Hakkında Bilgi. Hızlı okuma tekniklerini öğrenmek ister göz gezdirin, ister tam lineer okuma yapın, her türlü okumada size çok önemli bir süre kazandırmaktadır.

Hızlı Okuma Kursları

Hızlı Okuma

Okuma ve anlama hızınızı geliştirmek, gün süresince okumak zorunda kalmış olduğunuz dosya, rapor, e-mail, gazete, dergi, kitap vb. şeklinde materyalleri çok daha kısa bir süre içinde okuyup bitirmenizi sağlamak.. Günlük okumaya harcamış olduğunuz 2- 3 saatlik sürenin 60-45 dakikaya indirebilir, okumaya vakit bulamadığınız sayısız kitabı okuyup bitirebilir, haftada 7-8 saat süre kazanarak ailenize ve toplumsal yaşamanıza çok daha çok süre ayırabilirsiniz. Anlayarak Hızlı Okuma kurslarının size verdiği alışkanlıklar sonucu bir ömür boyu kazanımlarınız devam edecektir. Hızlı Okuma Kursları Yetişkinler Ve İlk Okullar İçin; Hızlı Okuma Kursları 24 saattir. 24 saatlik süre dilimini ilk 5 haft

Hızlı Okuma Eğitimi

Hızlı Okuma

Anlayarak Hızlı okuma, görsel algılama becerisi geliştirecek okuma, anlama ve idrak etme düzeyimizi yükseltmeyi hedefleyen özel ve farklı bir tekniktir. Göz ile beyin arasındaki sinirlerin, göz ile kulak arasındaki sinirlerden 25-27 kat daha çabuk ve hızlı hareket ettiğini biliyor muydunuz? Öyleyse niçin minimum 15 saat devam eden bir çalışmayı en çok 3-4 saatte bitirmeyesiniz? Okuma hızını geliştiren teknikler temelde iki mantığa dayalıdır: 1.Gözün herhangi bir bilgiyi zihne iletme hızı, saniyenin üçte bir kadardır. Birinci mantığın temeli, bu tekniğin gözün algı becerisini geliştirerek verilerin beyne daha hızlı ve çabuk yetişmesini sağlamaktır. 2.Göz, normalde okurken tek bir kelimeye odakl

Antalya Hızlı Okuma Eğitimi

Hızlı Okuma

Kim hızlı okumak istemez ki? Türkiye’de okuma hızı ortalaması dakikada 160-220 kelime aralığındadır. Oysa insan beyninin ve gözümüzü koordineli bir şekilde, yüksek bir anlama oranıyla, dakikada 1000 kelimeden daha fazla okuyabilme potansiyeli vardır. Haiz olduğumuz bu yüksek okuma hızı kapasitesine yetişebilmek için şüphesiz bazı özel teknikleri bilmek ve öğrenmek gerekir. Yüksek bir okuma hızına ulaşan bir fert öğrenciyse, daha iyi notlar almanın, iş dünyasındaysa kariyerinde hızla yükselmenin tüm avantajlarını elinde meblağ. 400 sayfalık bir kitapta yaklaşık 100.000 kelime bulunur. Yavaş okuyan bir okuyucu, bir saatte ortalama 7.000 kelime okuyabilir. Bu da kitabı 15-16 saatte bitireceği anlamına gelir. Anlayarak hızlı okuma tekniklerini uygulayan bir birey aynı sürede 2 ya da 3 kitap bitirebilir ve yavaş okuyan kişiden daha çok şey anlar. Üniversite sınavlarına hazırlanan bir öğrenci, norm

 1 2 3 4 5 6