• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Denizli Hızlı Okuma Kursu

Seçiniz

Hızlı Okuma Nedir? Okuma esnasında, göz metin üzerinde soldan sağa doğru kayar; her kelime üzerinde duraklar. Bu duraklamalar esnasında, aynı bir fotoğraf makinesi gibi, gördüğü kelimenin resmini çekip beyne gönderir; beyin de daha önceden öğrenmiş olduğu bu sembolleri deşifre eder, bir araya getirir ve fikre ulaşır. Hızlı Okuma tekniği, çeşitli göz egzersizleri yardımıyla, göz algılama kapasitesini ve duraklama esnasında gözün okuma alanını geliştirme temeline dayanmaktadır. Eğitim neticesinde, okuma ve anlama hızları %200-400 oranında yükselir Haliyle, Hızlı Okuma tekniği metnin sadece belirli bölümlerine bakarak uygulanan bir göz gezdirme ya da çapraz okuma yöntemi değildir. Metnin tümünü, daha doğru bir odaklanma ve daha hızlı bir algılama ile okumaktır. Hızlı okumaya yönelik bazı temel teknikler:

Hızlı Okuma Kursu Denizli

Hızlı Okuma

Bilginin hızla çoğaldığı çağımızda hızlı okuma tekniklerini öğrenmek nerede ise mecburi bir hale gelmiştir. Hızlı okuma tekniklerini öğrenmek ve kullanmak yazılı materyalleri hem daha hızlı okumanızı, bununla beraber daha çok anlamanızı sağlamaktadır. Her okumanın eleştiri noktası, okumadan önce okuyacağınız materyalden hangi detayları almak istediğinizi bilmekten geçer. Amacınız okuyacağınız dokümanın tartıştığı mevzunun sadece yapısını öğrenmekse, konuya yalnız bir göz gezdirmek yeter. Tartışılan konunun tüm bilgilerini algılamak istiyorsanız, bu defa bölüme bir göz gezdirmek yetmez, asla bir şeyi atlamadan tam lineer okuma yapmalısınız. Hızlı okuma tekniklerini öğrenmek ister göz gezdirin, ister tam lineer okuma yapın, her türlü okumada size çok önemli bir süre kazandırmaktadır. Denizli Hızlı Okuma Kur

Hızlı Okuma Eğitimi Denizli

Hızlı Okuma

Denizli Hızlı Okuma Eğitimi; Denizli’de Anlayarak hızlı okuma eğitimlerinin verildiği kurumdur. Anlayarak Hızlı okuma bireylerin okuma hızını 3-4 kat artırarak kısa sürede çok daha fazla bilgi sahibi olmalarını hedeflenmektedir. Anlayarak Hızlı okuma Eğitimleri günümüzde yaygınlaşan eğitimler arasında yerini almaya başlamıştır. Hızla gelişen ve değişen bilginin artması sonucunda anlayarak hızlı okuma artık günümüz bir gerekliliği haline gelmiştir. Denizli Hızlı Okuma Eğitimi. Anlayarak Hızlı okuma bireylerin anlama düzeylerini ve dakikada okudukları sözcük sayısını arttırmak hedefiyle uygulanan tekniklerdir. Anlayarak Hızlı okuma sayesinde kişiler okuduğu metini tekrar tekrar okuma gereği duymaz. Okuduğu metin de ana fikirlerin yanında yan fikirleri de yakalar. Yani okuduğu yazı da anlama bütünlüğü çıkarır. Okuma ve anlama hızını 3-4 katına çıkararak daha fazla bilgiye sahip olarak zamandan tasarruf ed

Hızlı Okuma Denizli

Hızlı Okuma

Anlayarak hızlı okumanın bir ihtiyaç olduğu, toplumumuz tarafınca gün geçtikçe daha iyi anlaşılmaktadır. Bu gerçeğin tespitindeki en önemli paylardan biri kurslarımıza olan talebin artmasıdır. Bir öteki ise bu alandaki kitapların daha çok görünür ve alınır duruma gelmesidir. Artık sınavlarda malumat kadar okuduğunu algılama hızı da ölçülüyor. Bunun da hızlı okumaya olan taleplerin artmasında önemli bir rol oynadığını söyleyebiliriz. Bir oldukça insan başlangıçta bu alana tereddütle yaklaşmış ve çağdaş dünyanın bu yeni buluşuna dudak bükmüştür. Fakat siz dilediğiniz kadar yeniliklere sırtınızı dönün, bir müddet sonra o yenilikleri kabullenmek zorunda kalıyorsunuz. Sonrasında da bunun çağımızın temel gereksinimlerinden biri bulunduğunu insanlara anlatmaya başlıyorsunuz. Bilginin hızla arttığı bir dünyada yaşıyoruz. Son 25 yılda ortaya çıkan yeni bilginin insanlık tarihinden bu yana ortaya çıkan bilgiden üç

Denizli Hızlı Okuma

Hızlı Okuma

Hızlı okuma nedir? Vakit darlığı ve okunması ihtiyaç duyulan makalelerin çokluğu, bilim adamlarını okuma-görme ve okuma-beyin ilişkilerini incelemeye yöneltmiş, neticede çok hızlı okuma teknikleri ortaya çıkmıştır. Birazcık daha açarsak, çok hızlı okuma; gözümüzü tembellikten kurtarıp hızlı ve çevik görmeye, görme alanını genişletmeye, okurken gözümüze belirli bir ritim kazandırmaya ve bütün bunlara bağlı olarak gözümüz ve beynimiz arasında çabukluk, kavrama, belleme unsurlarını geliştirip ahenkli hâle getirmeye yönelik, bir dizi teorik anlatım ile aynı okuma süresinde 10-15 misli yahut daha çok hızlı okuma ve anlama tekniğidir. Hızlı okuma tekniklerini kullanmak neden önemlidir? Okumak, bilmenin ve öğrenmenin anahtarıdır. çünkü insan bilgilerinin %80’den fazlasını okuyarak elde eder. Zaman ise adamın en önemli sermayesidir. Bu sermayeyi zayi etmek hatta öldürmek önemli bir cinayettir. Vakittin nasıl öldürüldüğünü size bir örnek ile