• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

İzmir Hızlı Okuma Teknikleri Kursu

Hızlı Okuma

İzmir Hızlı okumanın önündeki engellerden bir diğeri okurken sık sık geri dönmelerdir. Sebebi ise anlayamama endişesidir. Bu sorunu gidermek için kişinin kendi kendisini telkin etmesi ve beynin tamamlama yeteneğini kullanması gerekiyor. Beyin geçmişteki bilgiler sayesinde bir kelimenin hepsini göremese bile tamamlama yeteneği ile kelimelerin ne olduğunu anlayabiliyor. Geri dönüşlerinin önüne geçmek için sorular, kalemle takip ederek de okunmasında fayda vardır. İzmir Hızlı okuma kursunda bu tür teknik bilgiler işin uzmanları tarafından bire bir etütler ile pekiştiriliyor ve bu sayede kişiye bilinçli bir eğitim verilmiş oluyor. Kişinin kendine olan güvenini dahi geliştiren hızlı okuma teknikleri eğitimi, özellikle son zamanlarda gelişen ve değişen dünyamıza ayak uydurmak adına büyük bir zorunluluk halini almış durumdadır. İzmir Hızlı Okuma Semineri Okuma hızınızı 2-4 kat daha arttıracaksınız. Okuduklarınızı

Karşıyaka Hızlı Okuma

Hızlı Okuma

Karşıyaka Hızlı okuma, kısa süre içinde daha çok şey okuyabilmek amacıyla yapılan bir okuma biçimidir. Bu yönden hızlı okuma, dinleyenlerde daima tereddütlere yol açmakta ve tebessüm uyandırmaktadır. Buna Bir metni normalden daha hızlı okumaya çalışırsak okuduğumuzu anlamakta güçlük çekeriz. korkusu sebep olmaktadır. Bu konudaki bir başka hata da hızlı okumanın anlamadan yapılan bir okuma şekli olduğunu sanmaktır. Halbuki hızlı okuma aksine, dikkatin ve anlama gücünün çok iyi seviyede olduğu, zihnin son derece elâstik bulunduğu büyük disiplin isteyen, yorucu bir okuma şeklidir. Örnek olarak okuma hızını bir katına çıkaran bir okuyucunun anlama derecesinde % 12'lik bir artış olduğu görülmüştür. Bu yeni yöntem; Karşıyaka Anlayarak Hızlı Okuma, Hızlı Okuma uzmanları tarafından 37 AYRI EGZERSİZ olarak düzenlenmiş ve bilgisayara hızlı okuma programı olarak belirlenmiştir. Bu program gelişmeyi garantiliyor. Programı öğrendikten sonra istediğiniz bi

Hızlı Okuma Kursu İzmir Bornova

Hızlı Okuma

Bilgi edinirken ve herhangi bir konuyu öğrenmek istediğimizde de en etkili yol okumaktır. Görsel olarak izlenen ya da dinleyerek öğrenme yöntemleri günümüz bilgi çağında yeterli değildir. Ancak, okuyarak edinilen bilgi ve öğrenilmeye amaçlanan konu daha çok çeşitlilik arz edecektir. Eğitimine devam eden öğrencilerin sınavdan sınava koşturduğunu ve bu sınavlara hazırlanmak için onlarca kaynak kitaptan çalışmaları gerektiğini düşünürsek, ağır bir okuma yükünün altında ezildiklerini görürüz. Hızlı okuma becerisine sahip olmayan, okuma hızı ve dolayısı ile de anlama kapasitesi düşük olan bir kişi eğitim hayatında zorlanır. Bu sayede gün içerisinde birçok olumsuz durumla karşılaşır fakat kolayca müdahale edemez. Ancak bir ayrıntıyı belirtmem gerekecek ki kişinin anlama kapasitesini düşüren durumda yavaş okuma alışkanlığı en büyük etkendir. Anlama yeteneği körelen kişilerin ba

İzmir Bornova Hızlı Okuma Kursları

Hızlı Okuma

Göz, durduğu süreler içerisinde okur. Yavaş okuyucularda da, hızlı okuyucularda da okuma faaliyeti sırasında göz, belli bir miktarda duruş yapar. Hızlı okuma etkinliğinde öncelikli olarak gözlerin duruş noktaları sistematize edilir. Daha sonra, göz duruşu noktaları arasında seri göz hareketleri yoluyla geçiş istenir. İki göz duruşu arasında kullanılan hıza göz hızı, göz duruşu noktaları arasındaki geçişe de göz ritmi ismi verilir. Hızlı okuma; gözümüzün kaslarını eğitmeyi, gözümüzün çevik görmesini, görme alanını genişletmeyi, okurken satırların üstünde serseri gibi dolaşan gözümüze daha etkin bir şekilde ritim kazandırmayı ve bütün bunlar ile görme ile algılama arasında uyum sağlamayı amaçlar. Önemli olan hızlı okumak değildir, ışık hızında da okuyabilirsiniz isterseniz. Hiçbir anlamı olmaz. Bu eğitimde temel amaç daha hızlı ve etkin görme, bunu yanında da algılamadır. Kısacası anlayarak

Antalya Hızlı Okuma Kursu

Hızlı Okuma

Vücudumuzun hakimi ve merkezi olan beyin, resimleri algılayarak yorumlar ve daha önceden öğrenilmişse yani kendisinde karşılığı mevcutsa bunu yansıtır. Okuma esnasında da durum böyledir. Özellikle hızlı okuma teknikleri ile kelimeleri tek tek seçip anlamaya çalışmazsınız. Bunun yerine 3-4 kelime grubunun resmini göz aracılığıyla beyine iletirsiniz. Beyin bunu yorumlayarak kelimelerin arasında bulunan en önemli kelimeyi seçerek karşılığını arar ve bir bütün olarak kelime grubuna anlam yükler. Böylece kısa sürede daha fazla kelimeyi beyine iletmiş olursunuz. Önemli olan hızlı okumak değildir, ışık hızında da okuyabilirsiniz isterseniz. Hiçbir anlamı olmaz. Bu eğitimde temel amaç daha hızlı ve etkin görme, bunu yanında da algılamadır. Kısacası anlayarak hızlı okuma eğitimi ile görsel algılama düzeyimizi geliştirerek okuma, algılama, anlama düzeylerimizi yükseltmeyi hedefleyen farklı bir tekn

Hızlı Okuma İzmir Karşıyaka

Hızlı Okuma

Gün içerisinde insan farkında olmasa da gözün gördüğü pek çok nesneyi algılayan ve hafızaya kayıt eden beyin, hızlı okuma teknikleri egzersizleri ile gördüğü her kelimeyi daha hızlı algılayabilmektedir. Uzun yıllardır kullanılan okuma öğretme yöntemi, insan beyninin işlem kapasitesini daha hızlı kullanmak için seçilebilecek en kötü yöntemlerden birisidir. Beyinin hızlı okuması önündeki en büyük engel; mevcut okuma alışkanlığının her kelimeyi küçük parçalara ayırarak, beynin sürekli karmaşık işlemler yapmasıdır. Göz ve zihin egzersizleri kullanarak hızlı okuma becerisi kazanmayı sağlayan hızlı okuma teknikleri ile sizlerde çok kısa süre içerisinde başarı göstereceksiniz. İnsanlar doğuştan hızlı okuma yeteneğine sahip olarak doğmuyor, zira bu bir alışkanlıktır ve diğer tüm alışkanlıklar gibi tekrar ile gelişir. İnsan gözünün ve beyninin çok daha etkin bir

İzmir Karşıyaka Hızlı Okuma

Hızlı Okuma

Okuma hızı arttıkça, konuyu kavrama ve öğrenme de artacaktır. Bunun nedeni, hızlı okuyanların, okumalarını sözcük ile değil, sözcük takımları (grupları) ile gerçekleştirmeleridir. Cümle içerisinde sözcükler bir anlamsal bütün yaratarak tek başlarına verdikleri anlamdan çok daha yoğun bir anlamsal ifadeye sahip olmaktadır. Sözcüklerin bu anlamsal bütün içinde takım halinde izlenerek okunması tamamının daha çabuk algılanmasını ve anlaşılmasını sağlamaktadır. Okuma hızı artmaya başladığında saklama, kavrama ve algılama gücü de artmaya başlayacaktır. Okuma alışkanlığı daha az yorucu olacağından, iyi derecede algılama gücü ve okumaya yoğunlaşma (konsantrasyon) kuvveti de artacaktır. İnsanlar sadece göz ve beyin arasında olması gereken okuma işleminin arasına bazı lüzumsuz alışkanlıklar katarlar. Kimi duyulacak şekilde (özellikle çocuklar)

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14