• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Denizli Hızlı Okuma Eğitimi

Hızlı Okuma

1960'larda Amerika'de ilk hızlı okuma eğitimleri ortaya çıkmış. İnsanoğlu hızlı okumak istemelerinin nedeni nelerdir ? Amerika'da yapılan bir araştırmada iştirakçilerin çok şey okumak isteyip zaman bulamayan insanoğlu olduğunu tespit edilmiş. Hızlı okumayı mecbur olarak öğrenenler var. Okuma esnasında, göz metin üzerinde soldan sağa doğru kayar; her kelime üzerinde duraklar. Bu duraklamalar sırasında, aynı bir fotoğraf makinesi şeklinde, gördüğü kelimenin resmini çekip beyne gönderir; beyin de daha önceden öğrenmiş olduğu bu sembolleri deşifre eder, bir araya getirir ve fikre ulaşır. Meydana getirilen araştırmalara göre bir ustalaşmış günde yaklaşık bir buçuk saatini dosya, evrak, rapor, kitap ve mail okumaya harcıyor. Aşağıdaki sorulara cevabınız evet ise çocuğunuzun geleceği için ona mutlaka anlayarak hızlı okuma eğitimi aldırmalısınız Çocuğunuzun daha hızlı okuyarak daha başarılı olmasını iste

Hızlı Okuma Teknikleri İzmir

Hızlı Okuma

Anlayarak Hızlı okuma kurslarında öğretilen hızlı okuma teknikleri sayesinde göz kaslarımızı çalıştırıp beynimizin çalışma hızına yaklaştırarak kısa bir müddet zarfında daha fazla metin okuma amaçlanır. çünkü beynimiz çok hızlı gözlerimiz ise yavaş çalışır. Beyin ile göz arasındaki bu kapasite değişikliği okuma sırasında dikkatin çok sık ve basit dağılmasına niçin olur. Bunun yanında okunanı idraklama ve anlamın bir bütün olarak anlamasını sağlanmaktadır. Hızlı okuma yeteneğine haiz olan birinin idrak etme, kavrama ve karar verme kabiliyeti gelişir. Onca avantajı olan insanlarda alaka uyandıran bu kavram insanlarda merağa neden olmuş insanlar iyi mi hızlı okurum? Diye düşünmeye adım atmıştır. İnsanlardaki bu merak hızlı okuma kursularının açılmasına gövde olmuştur. Onca faydası olan bu kavram insanoğlu tarafından öğrenilmek istenmiştir. Bu sebeplerden dolayı da hızlı okuma kursuları açılmıştır. Bu sebeplerden de en iyi okuma kursu hangisidi

Antalya Hızlı Okuma Merkezi

Hızlı Okuma

Antalya hızlı okuma merkezi ; daha kısa zaman da daha fazla şey okumak için antalya’da eğitim veren merkezidir. Anlayarak hızlı okuma teknikleri ile kısa sürede daha fazla metin okuma hedeflenirken onun yanında düşünce geliştirmek ve anlam bütünlüğü de hedeflenir. Yavaş yavaş konuşan bir kişi dinlemekten sıkılırız bunun nedeni zihnimizin hızlı ve çabuk çalışmasıdır. Yavaş okuma nedenimiz ise gözlerimizin yavaş beynimizin hızlı çalışmasıdır. Hızlı okuma tekniklerine bu nedenle ihtiyaç duyulmuştur. Hızlı okuma teknikleri ile göz kaslarımızın çalışması sağlanmıştır. Gözümüzün çevik görmesini, görme alanının genişletilmesini ve gözümüze faal bir ritim kazandırılabiliriz. Bütün bu gelişimler ile görme ile anlama arasındaki ahenk gelişmektedir. Hızlı okumadaki hedef ; hızlı ve etkin okumanın yanında etkin okumayı da sağlamaktı

Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri Antalya

Hızlı Okuma

Anlayarak Hızlı okuma, kısa zaman süre içinde daha çok şey okuyabilmek hedefiyle yapılan bir okuma biçimidir. Bu yönden hızlı okuma, dinleyenlerde daima tereddütlere yol açmakta ve tebessüm uyandırmaktadır. Buna Bir metni normalden daha hızlı okumaya çalışırsak okuduğumuzu anlamakta zorluk çekeriz. korkusu neden olmaktadır. Bu konudaki bir başka hata da hızlı okumanın anlamadan yapılan bir okuma şekli olduğunu sanmaktır. Hâlbuki anlayarak hızlı okuma aksine, dikkatin ve anlama gücünün çok iyi seviyede olduğu, zihnin son derece elâstik bulunduğu büyük disiplin isteyen, yorucu bir okuma şeklidir. Örnek olarak okuma hızını bir katına çıkaran bir okuyucunun anlama derecesinde % 12'lik bir artış olduğu görülmüştür. Antalya Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri İçeriği ; Hızlı okuma ve anlamayla ilgili olumsuz

Denizli Hızlı Okuma Merkezi

Hızlı Okuma

Okuma, gözümüzün beynimize ilettiği sembollerin zihnimiz tarafınca algılanması, adlandırılması, önceki bilgilerle birleşerek yorumlanması ve hafızaya kaydedilmesi sürecidir. Hızlı okuma ise göz kaslarını eğiterek gözün çevik görmesini ve görme alanının genişletilmesini sağlamaktır. Böylece göze faal bir ritim kazandırılarak görme ve algılama uyumu gerçekleşir. İlkokullarda okuma yazma öğretimi verildikten ve sizler okumayı öğrendikten hemen sonraki safha; hızlı okuma becerisini geliştirmek olmalıdır. Okuma her insanın kazanabileceği bir beceridir. Ve kazanıldıktan sonra ne olursa olsun geliştirilip, hızlandırılması gereken bir beceridir. Çünkü okuduğunuzu hızlı anlamak için, hızlı okumanız gerekir. Eskiden öğretmenlerimiz bizlere; “haydi çocuklar! Kitabımızı açalım, yavaş yavaş, tane tane okuyalım.” derlerdi. Bunun yanlış bir metot bulunduğunu şimdi daha iyi anlamaktayız. çünkü yavaş okursak yava

Hızlı Okuma Teknikleri Eğitimi Antalya

Hızlı Okuma

Okuma hızını arttırırken bununla birlikte anlama oranınızı da yükseltmek mümkün. Okuma ile ilgili genel malum yanlışlardan bir tanesi olan “yavaş okursan daha iyi anlarsın” yaklaşımı Anlayarak Hızlı Okuma Eğitimi ile farklı bir yapıya dönüşüyor. Okuma eylemi göz ile beyin arasındaki güçlü ortaklaşa iş ile gerçekleşir. Günümüzde istediğimiz bilgiye hızla yetişme ve öğrenme çok önemlidir. Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri ile ilköğretimden itibaren kullandığımız yanlış okuma alışkanlıklarından kurtulma hedeflenmiştir. Bunların yerini alacak yeni okuma alışkanlıkları ile daha hızlı ve daha iyi anlayarak okuma mümkün olacaktır. Bu sayede kısa zamanda daha çok yazı, doküman, yazı, kitap, gazete, dergi, e-mail vb. Okuyarak kıymetli sürenizden kaybetmemiş olursunuz. Antalya Hızlı Okuma Teknikleri Eğitimi ile iştirakçilerin yavaş okumaya neden olan okuma fre

Hızlı Okuma Kursları Denizli

Hızlı Okuma

Okurken “Ne vakit bitecek?” diye düşünmek yerine,okuyacağınız öteki metinleri düşünmeye başlarsınız. Unutmayın, günün birindeanlayarak hızlı okumayı ne olursa olsun öğreneceksiniz. Hızlı Okuma Yöntemleriniöğrenmeden önce hızımızı engelleyecek frenleri öğrenmemiz, öncelikle biziyavaşlatan bu frenlerden kurtulmamız gerekmektedir. Bu frenler şimdiye kadar yanlış öğrendiğimiz okumabilgileridir. Bu yanlış alışkanlıklarımızı terk etmeden okumamızıhızlandırmamız çok güç olacaktır. Bunları birer davranış olduğundan birdendeğiştiremeyiz. Süratli okuma teknikleri ile paragrafları tüm olarak okumak,sütun sütun okumak, çapraz okumak benzer biçimde farklı çeşitlerdedir. Bunlarıniçinde anlama ora

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14