• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Hızlı Okuma Eğitimleri İzmir Alsancak

Hızlı Okuma

Gelişen dünyada bilgiye artık daha kolay ulaşılabiliyor. Günümüzde bilgiye kolay ulaşabiliyorken ve çok sayı da alternatif varken öğrenme, hatırlama hızının yavaş olması ve muhakeme becerisinin yeteri düzeyde olmaması günümüz insanının en büyük eksikliği. Eğitim hayatı içerisinde bulunan öğrenci arkadaşlarımızın bilgiyi ezber yapmadan elde etmeleri, akıl yürütme becerilerinin motor davranış haline gelmesi, dikkat ve odaklanamama sorununu yenmeleri, matematik ve yabancı dil kaygısını yenmeleri kişisel başarıları için elzem olmuştur. Sınavlarda özellikle sözel derslerin sorularında, Türkçe de paragraf sorularında yaşanılan sorunları aşmak sınav başarısının en önemli etkenlerinden olmuştur. İş dünyasında içerisinde ise gelişen ve yenilenen bilgileri, daha hızlı, daha detaylı edinip, gelişen koşullara göre değerlendirip yeni çıkarımlar elde etmek çalışma hayatının temel gere

İzmir'Deki Hızlı Okuma Kursları

Hızlı Okuma

Günümüzde zamanın değeri o denli arttı ki, en kısa sürede en çok işi yapmak zorunluluğu hepimizin karşısına dikildi. Tıpkı kitapları, gazeteleri ve okunacak ne var ise hepsini en kısa sürede okumamız icap ettiği gibi… öyleyse gözlerimizin sözcükler üzerinde keyfince ve başıboş gezinmesini önlemek, onlara beyin gücümüzle büyük bir hız kazandırmak zorundayız. Okuma esnasında gözlerimiz etkili rol oynasa da özünde bedensel, zihinsel ve psikolojik bir bütünlük halinde bütün varlığımız kitap üzerinde yoğunlaşır. Duyu organlarının, aklın ve ruhun hep birlikte harekete geçtiği bir eylemdir okuma… Anlayarak hızlı okuma ve öğrenme okumanın bu çok boyutlu işlevi ekseninde düşünme ve zihninizi kullanma yollarını değiştirerek tahmin edemeyeceğiniz bir süratte okumanın yollarını gösteriyor. Hızlı okuma temel ilkeleri doğrultusun

İzmir Hızlı Okuma

Hızlı Okuma

Hayatımızın içinde okuma serüveni dönelim; okumayı 6 – 7 yaşında ilkokulda öğreniyoruz. Yapılan araştırmalarda öğrendiklerimizin %80-85‘i okuyarak elde ediyoruz. Diğer taraftan yaşamımızın kalan kısmında sadece okuyarak okuma hızımızın artacağını sanarak yaşamaya devam ediyoruz, ama hiç bir halde okuma hızımız artmıyor. İlköğretim da 80 – 120 kelime okurken şuan yaşımız kaç olursa olsun okuma hızımızda hiç bir değişme yok hatta gerileme var. Özellikle de öğrenciyseniz veya mesleğiniz okuma ile direkt ilgiliyse bu ve önümüzde önemli sınavlar var ise ve çok fazla rakibinizde var ise okuma hızınızı niçin bugüne dek çoğaltmak için hiçbir çaba göstermediniz. Kısacası bugüne kadar okumanın daha etkin hale getirmek için niçin çaba göstermediniz. Verimli ve etkili okuma için son olarak ne vakit kendinizi geliştirdiniz? şayet bu şekilde şuan kadar okumanızı geliştirmek için hiçbir şey yapmadıysanız, sizin öğrenme teknolojiniz, hala ilköğreti

İzmir Hızlı Okuma Eğitimi

Hızlı Okuma

Yaşamımızda OKUMA yalnız keyif değil, aynı zamanda da bir ihtiyaç, yükümlülük olmuştur. Bilgilerin hızla üretildiği çağımızda yalnız okuma değil, hızlı okuma gerekmektedir. Beynimizin umulandan daha büyük enerji potansiyelinden yararlanalım. Okuma hızınızı ve anlama ne kadar artıracağınız mevcut okuma hızınızla ve anlama hızınızla doğru orantılıdır. Diğer bir ifade ile şu anda bir dakikada 100-180 sözcük okuyorsanız alıştırmalar yardımıyla okuma hızınızı 500 ya da 600 kelimeye çıkarabilirsiniz. Düzenli bir uygulama ve çalışmanın sonucunda 8- 9 hafta gibi kısa bir zamanda 2-3 katına çıkacağı kesindir. Her cümleyi sözcüklere, hecelere ayırmak zihnin okuma işlemini karmaşa bir iş olarak algılamasını sağlar. Ayrıca hızlı okuma önünde duran en büyük engellerden birisi de, gözlerin çok geniş bir görme açısı olmasına k

Anlayarak Hızlı Okuma Kursları

Hızlı Okuma

Anlayarak Hızlı okuma bireylerin hızlı, çabukluk, algılama, kavrama ve belleme yeteneklerini geliştirerek, klasik okuma tarzının yerine geçen tamamen bilimseli, etkili ve verimli bir okuma tarzıdır. Bireylerin okuma hızını 2-4 kat artırmayı hedefleyen, daha kısa zaman da daha çok şey okuyabilmek, daha iyi algılama ve kavrayabilmek hedefiyle yapılan bir okuma tekniğidir. Anlayarak hızlı okuma teknikleri, vaktimizi okuma ve kavrama açısından çok iyi bir halde değerlendirebileceğimiz bir metot olarak karşımıza çıkmaktadır. Günlük hayatımız da karşımıza okumamız ve kavramamız gereken bir çok yazı metinleri çıkıyor. Bu metinleri okumak ve algılamak ve bu sayede zamandan kazanmak anlayarak hızlı okuma teknikleri ile olası hale gelmektedir. Bütün hayatı sınavlar ile geçen ve girmiş oldukları tüm sınavlarda kendisi benzer biçimde rakipleri ile yüz yüze gelen öğrenciler için zaman en değerli o

Hızlı Okuma Eğitimi İzmir Alsancak

Hızlı Okuma

Okuma becerisi küçük yaşlarda kazanılır. Anlayarak Hızlı okuma ise bu becerilerin aksine, olması gerektiği kadar değil olması gerekenin çok üstünde olmalıdır. Hızlı Okuma Eğitimi için en iyi başlangıç noktası kötü okuma alışkanlıklarını terk etmektir. Ayrıca göz ile beyin arasındaki sinirler göz ile kulak arasındaki sinirlerden 25 - 27 kat daha çabuk ve hızlıdır. Hızlı okuma Eğitimi ile okumayı göz ile beyin arasındaki çalışma haline getirebilirsiniz. Hızlı okuma eğitimleri hızlı metin okuma, okuduğunu kolayca ve zahmetsizce anlayıp depolayabilme ve depoladıklarını etken bir biçimde vakti bereketli ve etken kullanarak yapmamızı elde eden bireysel açınma eğitimlerinden biridir. Yaşamış olduğumuz teknoloji günümüz çağının getirisi olan adeta bir çığ gibi büyüyen günbegün artan bilgiler, bu bilgilerin sürekli güncellenmesi zamanı kıymetli ve sınırlı kılmaktadır. Hızlı okuma eği

İzmir Hızlı Okuma Kursu

Hızlı Okuma

Okumak, bilmenin ve öğrenmenin en basit ve etkin yoludur. Çünkü insan bilgilerinin %85'den fazlasını okuyarak kazanır. Vakit ise insanın en önemli sermaye kaynağıdır. Bu sermayeyi lüzumsuz harcamak hatta yok etmek önemli bir kayıptır. Mesela: 250 sayfalık bir kitapta, yaklaşık 75.000 kelime bulunur. Bir adamın normal okuma hızı yaklaşık dakikada 150 sözcüktür. Hızlı okuma tekniklerinden haberdar olmayan bir insan bu kitabı 15 saatte okur. Şayet hızlı okuma teknikleriyle okuma hızını çok değil, 1000 kelimeye çıkarabilse, bu kitabı 2,5 saatte anlayarak okuma şansı elde edebilir. Sadece bir kitapta lüzumsuz harcanan 12,5 saat! Okumamız gerek çok sayı da kitap olduğunu düşünürsek her kitap aynı zaman bu zarara diğer okunan kitaplardaki kayıpları da eklersek karşımıza ne çıkar siz düşünün. Bu zarardan kurtulmanın yolu, hızlı okuma tekniklerini öğrene

 1 2 3 4