• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Hızlı Okuma Teknikleri

Hızlı Okuma

Hızlı okuma teknikleri sayesinde 400 sayfalık bir kitabı 2-3 saatte, hatta kim bilir daha kısa sürede anlayarak okuyup, bitirebileceğinizi söylesem ne düşünürdünüz? Hızlı okuma tekniklerini bilerek ve çeşitli egzersizleri yaparak, okuma hızını çoğaltmak genel kanının aksine hiç de zor değil. Hızlı okuma teknikleri yardımıyla bir kitabın normal okuma Vakitinden çok daha kısa bir vaktinde okunup bitirilebileceğini ilk kez yüksekokulda okurken öğretmenimin mevzu hakkında bahsetmesi sonucunda öğrendim. O yaşa kadar ne çevremden, ne de başka yerden hızlı okuma ile ilgili bir bilgiyle karşılaşmamış olmam da durumun ne kadar ciddiye alınmadığını gösterir özellikte sanırım. Hızlı Okuma Nedir? Hızlı okuma teknikleri farklı uygulama ve alıştırmalarla bir dakikada okunan sözcük sayısının normalden fazla olduğu ve normalden daha fazla anlaşıldığı okuma tür

Hızlı Okuma Hakkında Bilgi

Hızlı Okuma

Bilginin hızla çoğaldığı çağımızda hızlı okuma tekniklerini öğrenmek hemen hemen zorunlu bir hale gelmiştir. Hızlı okuma tekniklerini öğrenmek ve kullanmak yazılı materyalleri hem daha hızlı okumanızı, hem de daha çok anlamanızı sağlamaktadır. Her okumanın tehlikeli sonuç noktası, okumadan önce okuyacağınız materyalden hangi bilgileri almak istediğinizi bilmekten geçer. Amacınız okuyacağınız dokümanın tartıştığı konunun bir tek yapısını öğrenmekse, konuya yalnız bir göz dolaştırmak yeter. Tartışılan mevzunun tüm detaylarını algılamak istiyorsanız, bu kere bölüme bir göz dolaştırmak yetmez, asla bir şeyi atlamadan tam lineer okuma yapmalısınız. Hızlı Okuma Hakkında Bilgi. Hızlı okuma tekniklerini öğrenmek ister göz gezdirin, ister tam lineer okuma yapın, her türlü okumada size çok önemli bir süre kazandırmaktadır.

Antalya Çok Hızlı Okuma Teknikleri

Hızlı Okuma

24 saatlik, Antalya ÇokHızlı Okuma Teknikleri eğitiminde katılımcıların başlangıçtaki okuma hızlarını,eğitim sonunda 2-3 kat artırıyor. Ayrıca katılımcılar Hızlı Okuma Tekniklerininyanında anlama ve algılama becerisi de gelişmektedir. Antalya Çok Hızlı OkumaTeknikleri Kursun sonunda katılımcılara başlangıçtaki okuma hızları ve anlamahızları ve eğitim tamamladıktan sonra ulaştıkları okuma hızları ve anlamahızları gösteren bir başarı belgesi verilmektedir. Antalya Çok Hızlı Okuma Teknikleri eğitimine kimleryararlanabilir? √ Okumayı seven, ancak okumak istediklerinin hepsine vakit ayıramayanlar √ Okumayı sevmeyen, fakat yine de okuması gereken şeyleri olan kişiler, √ Öğ

Hızlı Ve Anlayarak Okuma Teknikleri

Hızlı Okuma

Hızlı Ve Anlayarak Okuma Teknikleri, okuma ve anlama hızınızın bilimsel tekniklerle geliştirilerek çok daha kısa sürelerde çok daha çok sayıda metni/dokümanı/kitabı anlayarak okuyabilme yeteneğidir. “Anlama”nın altını çizdik çünkü okuma kabiliyetinde de önemli olan nicelik değil kalite, kısaca okuma eylemini ne kadar çok gerçekleştirdiğiniz değil, ne kadar etkili gerçekleştirmiş olduğunuzdur. Hızlı Ve Anlayarak Okuma Teknikleri; göze nasıl bakması, nasıl okuması ve nasıl kayması gerektiğini 'otomatik' olarak öğretir. Okuma ritmini ve hızını, gözün idrak etme kapasitesini, dikkat ve konsantrasyonu geliştirir. Göz-beyin arasındaki psikomotor okuma koordinasyonunu yeniden programlayarak, “Hızlı Ve Anlayarak Okuma” alışkanlığını kişinin özel gayretine ihtiyaç bırakmadan bilinçaltına yerleştirir. Herkes hızlı okuyabi

Hızlı Okuma Eğitimi

Hızlı Okuma

Anlayarak Hızlı okuma, görsel algılama becerisi geliştirecek okuma, anlama ve idrak etme düzeyimizi yükseltmeyi hedefleyen özel ve farklı bir tekniktir. Göz ile beyin arasındaki sinirlerin, göz ile kulak arasındaki sinirlerden 25-27 kat daha çabuk ve hızlı hareket ettiğini biliyor muydunuz? Öyleyse niçin minimum 15 saat devam eden bir çalışmayı en çok 3-4 saatte bitirmeyesiniz? Okuma hızını geliştiren teknikler temelde iki mantığa dayalıdır: 1.Gözün herhangi bir bilgiyi zihne iletme hızı, saniyenin üçte bir kadardır. Birinci mantığın temeli, bu tekniğin gözün algı becerisini geliştirerek verilerin beyne daha hızlı ve çabuk yetişmesini sağlamaktır. 2.Göz, normalde okurken tek bir kelimeye odakl

Antalya Hızlı Okuma Eğitimi

Hızlı Okuma

Kim hızlı okumak istemez ki? Türkiye’de okuma hızı ortalaması dakikada 160-220 kelime aralığındadır. Oysa insan beyninin ve gözümüzü koordineli bir şekilde, yüksek bir anlama oranıyla, dakikada 1000 kelimeden daha fazla okuyabilme potansiyeli vardır. Haiz olduğumuz bu yüksek okuma hızı kapasitesine yetişebilmek için şüphesiz bazı özel teknikleri bilmek ve öğrenmek gerekir. Yüksek bir okuma hızına ulaşan bir fert öğrenciyse, daha iyi notlar almanın, iş dünyasındaysa kariyerinde hızla yükselmenin tüm avantajlarını elinde meblağ. 400 sayfalık bir kitapta yaklaşık 100.000 kelime bulunur. Yavaş okuyan bir okuyucu, bir saatte ortalama 7.000 kelime okuyabilir. Bu da kitabı 15-16 saatte bitireceği anlamına gelir. Anlayarak hızlı okuma tekniklerini uygulayan bir birey aynı sürede 2 ya da 3 kitap bitirebilir ve yavaş okuyan kişiden daha çok şey anlar. Üniversite sınavlarına hazırlanan bir öğrenci, norm

İzmir Karşıyaka Hızlı Okuma Kursu

Hızlı Okuma

Anlayarak Hızlı Okuma; Görsel algılama düzeyimizi geliştirecek okuma, anlama ve algılama düzeyimizi yükseltmeyi amaçlayan farklı bir tekniktir. Göz ile beyin arasındaki sinirlerin, göz ile kulak arasındaki sinirlerden 25 - 27 kat daha hızlı hareket ettiğini biliyor muydunuz? Öyleyse niçin minimum 12 saat süren bir çalışmayı en çok 2–3 saatte bitirmeyesiniz? İzmir Karşıyaka Hızlı Okuma Eğitimi Hakkında Genel Bilgiler * İzmir Karşıyaka Hızlı Okuma Kursu Toplam 24 saat sürecek ve %30 kuramsal %70 uygulama içerikli olacaktır. * İzmir Karşıyaka Hızlı Okuma Kursu, mevzusunda yetkin adlardan birisi Sayın Cemal KONDU verecektir. * İzmir Karşıyaka Hızlı Okuma Kursuna katılanların mevcut okuma performanslarında %4

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11