• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Denizli Hızlı Okuma

Hızlı Okuma

Hızlı okuma nedir? Vakit darlığı ve okunması ihtiyaç duyulan makalelerin çokluğu, bilim adamlarını okuma-görme ve okuma-beyin ilişkilerini incelemeye yöneltmiş, neticede çok hızlı okuma teknikleri ortaya çıkmıştır. Birazcık daha açarsak, çok hızlı okuma; gözümüzü tembellikten kurtarıp hızlı ve çevik görmeye, görme alanını genişletmeye, okurken gözümüze belirli bir ritim kazandırmaya ve bütün bunlara bağlı olarak gözümüz ve beynimiz arasında çabukluk, kavrama, belleme unsurlarını geliştirip ahenkli hâle getirmeye yönelik, bir dizi teorik anlatım ile aynı okuma süresinde 10-15 misli yahut daha çok hızlı okuma ve anlama tekniğidir. Hızlı okuma tekniklerini kullanmak neden önemlidir? Okumak, bilmenin ve öğrenmenin anahtarıdır. çünkü insan bilgilerinin %80’den fazlasını okuyarak elde eder. Zaman ise adamın en önemli sermayesidir. Bu sermayeyi zayi etmek hatta öldürmek önemli bir cinayettir. Vakittin nasıl öldürüldüğünü size bir örnek ile

İzmir'Deki Hızlı Okuma Kursları

Hızlı Okuma

Günümüzde zamanın değeri o denli arttı ki, en kısa sürede en çok işi yapmak zorunluluğu hepimizin karşısına dikildi. Tıpkı kitapları, gazeteleri ve okunacak ne var ise hepsini en kısa sürede okumamız icap ettiği gibi… öyleyse gözlerimizin sözcükler üzerinde keyfince ve başıboş gezinmesini önlemek, onlara beyin gücümüzle büyük bir hız kazandırmak zorundayız. Okuma esnasında gözlerimiz etkili rol oynasa da özünde bedensel, zihinsel ve psikolojik bir bütünlük halinde bütün varlığımız kitap üzerinde yoğunlaşır. Duyu organlarının, aklın ve ruhun hep birlikte harekete geçtiği bir eylemdir okuma… Anlayarak hızlı okuma ve öğrenme okumanın bu çok boyutlu işlevi ekseninde düşünme ve zihninizi kullanma yollarını değiştirerek tahmin edemeyeceğiniz bir süratte okumanın yollarını gösteriyor. Hızlı okuma temel ilkeleri doğrultusun

İzmir Hızlı Okuma

Hızlı Okuma

Hayatımızın içinde okuma serüveni dönelim; okumayı 6 – 7 yaşında ilkokulda öğreniyoruz. Yapılan araştırmalarda öğrendiklerimizin %80-85‘i okuyarak elde ediyoruz. Diğer taraftan yaşamımızın kalan kısmında sadece okuyarak okuma hızımızın artacağını sanarak yaşamaya devam ediyoruz, ama hiç bir halde okuma hızımız artmıyor. İlköğretim da 80 – 120 kelime okurken şuan yaşımız kaç olursa olsun okuma hızımızda hiç bir değişme yok hatta gerileme var. Özellikle de öğrenciyseniz veya mesleğiniz okuma ile direkt ilgiliyse bu ve önümüzde önemli sınavlar var ise ve çok fazla rakibinizde var ise okuma hızınızı niçin bugüne dek çoğaltmak için hiçbir çaba göstermediniz. Kısacası bugüne kadar okumanın daha etkin hale getirmek için niçin çaba göstermediniz. Verimli ve etkili okuma için son olarak ne vakit kendinizi geliştirdiniz? şayet bu şekilde şuan kadar okumanızı geliştirmek için hiçbir şey yapmadıysanız, sizin öğrenme teknolojiniz, hala ilköğreti

Hızlı Okuma Eğitmenliği Sertifika Programı

Hızlı Okuma

Odaklanma, derse adapte olamamak, konsantrasyon, dikkat eksikliği, kitap okuyamamak, derse kendini verememek, odaklı ders çalışamamak, hedefe odaklanamamak, motive olamamak, sınavda zamanı yetiştirememek, imtihan sorularına kendini verememek vb… bu ve buna benzer sorunlar, öğrencilerin % 90'inin yaşadığı ciddi sorunlardır.. Türkiye’de 80’li senelerin başlangıcında verilmeye başlanan hızlı okuma, hayattaki şeklinde bir ivme kazanamamıştır. Unesco tarafınca meydana getirilen araştırmaya göre, Türkiye’de okuma alışkanlığı yok denecek kadar azca. Avrupa’da yüzde 21 olan kitap okuma oranı, Türkiye’de sadece on binde birdir. Hızlı okuma eğitmenliği ülkemizde ortalama okuma hızı dakikada 140-180 kelime olarak belirlenmiştir. Hızlı Okuma Eğitmenliği Sertifika Programın amacı iştirakçilerin okuma hızlarını dakikada

Hızlı Okuma Teknikleri Sertifikası

Hızlı Okuma

Her yıl üretilen bilginin bundan önceki yıla oranla %30- 35 arttığını bu çapta bilginin kütüphanelerde saklanmasının katiyen bulunduğunu söylemiş oldu. Dünyanın en önemli kütüphanesi Amerika'de bulunan kurultay kütüphanesidir. Bu kütüphanede 128 milyondan fazla yazılı materyal mevcuttur. Dünyada üretilen bilgiyi kütüphanelerde saklamak gerekseydi her yıl 37000 kurultay kütüphanesi büyüklüğünde kütüphanenin yapılması gerekiyor. Bu düzeyde artan bilgiyi kovuşturmak takdir edersiniz ki olası değil. Hatta kendi alanınızla ilgili üretilen bilgiyi dahi takip etmeniz çok zor. Dünyada kendi alanımızda azılan kitapların türkçeye çevrilenleri dahi takip edilmesi okunması çok zor. İşte bu şartlar altında hızlı okumanın önemi ortadadır. Bizler SAYGIN coaching consulting olarak hızlı okuma eğitimleri veriyoruz. Peki bu eğitim bizlere ne katacak d

Denizli Hızlı Okuma Kursu

Hızlı Okuma

Verimli ve etkili okumada önemli kavramlardan biri de çabukluktur. Bir kaynak ne kadar çabuk okunursa o kadar kolay anlaşılır, kavranır. Hızlı okuma sırasında idrak etme eğer olmazsa çabukluğun hiçbir kıymeti yoktur. Hızlı okuma eğitimi çabuklukla kavrama ve belleme arasında bir bağ kurmaya çalışır. Hızlı okuma dönemi okuma profilimizde yaratmaya çalıştığımız bir alışkanlıklar zincirinden ibarettir. Hızlı okuma tekniğini kullanarak okuma eyleminde bulunan kişi, dikkat ve konsantrasyonunu yükseltmekle beraber, idrak etme kabiliyetini arttırır. Anlayarak Hızlı okuma teknikleri mantığı zihni sadece okuma eylemi ile meşgul etmekten geçer. Beyin çok hızlı düşünen harikulade bir organımızdır ve gözün ileteceği bilgiyi beklemek istemez. Göz doğru kullanıldığında beyin bilgileri kavramakta kuvvetlik çekmeyecektir. Beyin yaramaz bir çocuk şeklinde devamlı meşgul olacak şeyler arayacak ve etraftaki değişimleri ayrım edecektir. Halbuki okuma eyleminde bulunurke

Anlayarak Hızlı Okuma Kursu

Hızlı Okuma

Bilgiyi başkalarından 3 kat daha hızlı elde edin... 500 sayfalık bir kitapta, yaklaşık 135.000 kelime bulunur. Bir insanın normal okuma hızı ise, yaklaşık 100- 150 kelime / dakika'dır. Böyle bir kitap, normalde; 15-16 saatte okunur. Eğer okuma ve anlama hızınızı bir şekilde 600-800 kelime / dakika'ya çıkartabilirseniz, 250 sayfalık bir kitabı bir saatte anlayarak bitirebilirsiniz. Bu olağanüstü hızı kazandıracak Bilimsel Metod, Anlayarak Hızlı Okuma adıyla anılır. Okumak, bilmenin ve öğrenmenin anahtarıdır. Bilgi sarayına ancak okumak ile girilebilir. Çünkü insan bilgilerinin %85′den fazlasını okuyarak elde eder. Zaman ise insanın en kıymetli sermayesidir. Okuma ve anlama hızımızın yavaş olmasının bir başka sebebi ise yazıda baktığımız alandır. Her kelimeye tek tek baktığımız taktirde her satır için

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11