• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Anlayarak Hızlı Okuma Kursları

Hızlı Okuma

Anlayarak Hızlı okuma bireylerin hızlı, çabukluk, algılama, kavrama ve belleme yeteneklerini geliştirerek, klasik okuma tarzının yerine geçen tamamen bilimseli, etkili ve verimli bir okuma tarzıdır. Bireylerin okuma hızını 2-4 kat artırmayı hedefleyen, daha kısa zaman da daha çok şey okuyabilmek, daha iyi algılama ve kavrayabilmek hedefiyle yapılan bir okuma tekniğidir. Anlayarak hızlı okuma teknikleri, vaktimizi okuma ve kavrama açısından çok iyi bir halde değerlendirebileceğimiz bir metot olarak karşımıza çıkmaktadır. Günlük hayatımız da karşımıza okumamız ve kavramamız gereken bir çok yazı metinleri çıkıyor. Bu metinleri okumak ve algılamak ve bu sayede zamandan kazanmak anlayarak hızlı okuma teknikleri ile olası hale gelmektedir. Bütün hayatı sınavlar ile geçen ve girmiş oldukları tüm sınavlarda kendisi benzer biçimde rakipleri ile yüz yüze gelen öğrenciler için zaman en değerli o

Hızlı Okuma Eğitimi İzmir Alsancak

Hızlı Okuma

Okuma becerisi küçük yaşlarda kazanılır. Anlayarak Hızlı okuma ise bu becerilerin aksine, olması gerektiği kadar değil olması gerekenin çok üstünde olmalıdır. Hızlı Okuma Eğitimi için en iyi başlangıç noktası kötü okuma alışkanlıklarını terk etmektir. Ayrıca göz ile beyin arasındaki sinirler göz ile kulak arasındaki sinirlerden 25 - 27 kat daha çabuk ve hızlıdır. Hızlı okuma Eğitimi ile okumayı göz ile beyin arasındaki çalışma haline getirebilirsiniz. Hızlı okuma eğitimleri hızlı metin okuma, okuduğunu kolayca ve zahmetsizce anlayıp depolayabilme ve depoladıklarını etken bir biçimde vakti bereketli ve etken kullanarak yapmamızı elde eden bireysel açınma eğitimlerinden biridir. Yaşamış olduğumuz teknoloji günümüz çağının getirisi olan adeta bir çığ gibi büyüyen günbegün artan bilgiler, bu bilgilerin sürekli güncellenmesi zamanı kıymetli ve sınırlı kılmaktadır. Hızlı okuma eği

İzmir Hızlı Okuma Kursu

Hızlı Okuma

Okumak, bilmenin ve öğrenmenin en basit ve etkin yoludur. Çünkü insan bilgilerinin %85'den fazlasını okuyarak kazanır. Vakit ise insanın en önemli sermaye kaynağıdır. Bu sermayeyi lüzumsuz harcamak hatta yok etmek önemli bir kayıptır. Mesela: 250 sayfalık bir kitapta, yaklaşık 75.000 kelime bulunur. Bir adamın normal okuma hızı yaklaşık dakikada 150 sözcüktür. Hızlı okuma tekniklerinden haberdar olmayan bir insan bu kitabı 15 saatte okur. Şayet hızlı okuma teknikleriyle okuma hızını çok değil, 1000 kelimeye çıkarabilse, bu kitabı 2,5 saatte anlayarak okuma şansı elde edebilir. Sadece bir kitapta lüzumsuz harcanan 12,5 saat! Okumamız gerek çok sayı da kitap olduğunu düşünürsek her kitap aynı zaman bu zarara diğer okunan kitaplardaki kayıpları da eklersek karşımıza ne çıkar siz düşünün. Bu zarardan kurtulmanın yolu, hızlı okuma tekniklerini öğrene

Hızlı Okuma Kursu Antalya

Hızlı Okuma

“Hızlı okuma kursu” konusuyla alakalı 25 yıldır meydana getirilen beyinle bağdaşan çalışmalara dayanır. Hem de tüm beyinle hızlı okuma sistemi olarak bilinen ve daha hızlı okumanızı sağlayan bir tekniktir. Hızlı okuma teknikleri; bilim adamları ve eğitim uzmanları tarafından çok rakamda antrenman ve uygulama olarak düzenlenmiş spesifik tekniklerden oluşturan özel bir uygulamadır. Hızlı okuma teknikleri, yavaş okuma becerinizi gelişmeyi garantiliyor. Hızlı okuma kursundan sonrasında okuma becerisini geliştirdikten sonra arzu ettiğiniz bilgiyi kolayca elde edecek ve maddi ve manevi anlamda sıkıntı veren yanlışlardan kurtulabileceksiniz. Mesela: aniden hayatınızı değiştirebileceğiniz kitapları okumaya vakit bulacaksınız. Uzmanlar; hızlı okuma ile çok

Denizli Hızlı Okuma Teknikleri Eğitimi

Hızlı Okuma

Anlayarak hızlı okumamız için ilk önce okuma yanlışlarımızıdüzeltmemiz gerekiyor. 1- Gözlerimizle beynimizi beraber daha hızlı çalışmayaalıştırmak 2- Bir metinde her sözcüğü okumak zorunda olmadığımızainanmak 3- Okuyacağınız her metin ve kitapta hedeflerinizin farklıbulunduğunu kabul etmek okuma hızınızı da buna nazaran ayarlamak icap ettiğinibilmek. 4- Her metinin yahut kitabın aynı değerde olmadığını kabuletmek. Yani bazılarının zor, bazılarının rahat bulunduğunu bilmek Göz, durduğu süreler içinde okur. Yavaş

Hızlı Okuma Kursu

Hızlı Okuma

Bilginin hızla çoğaldığı çağımızda anlayarak hızlı okuma tekniklerini öğrenmek nerede ise zorunlu bir hale gelmiştir. Hızlı okuma tekniklerini öğrenmek ve kullanmak yazılı materyalleri hem daha hızlı okumanızı, bununla beraber daha fazla anlamanızı sağlamaktadır. Her okumanın tehlikeli sonuç noktası, okumadan önce okuyacağınız materyalden hangi bilgileri almak istediğinizi bilmekten geçer. Amacınız okuyacağınız dokümanın tartıştığı mevzunun ancak yapısını öğrenmekse, mevzuya ancak bir göz dolaştırmak yeter. Tartışılan konunun bütün detaylarını algılamak istiyorsanız, bu kez bölüme bir göz dolaştırmak yetmez, hiçbir şeyi atlamadan tam lineer okuma yapmalısınız. Hızlı okuma tekniklerini öğrenmek talep eder göz gezdirin, ister tam lineer okuma yapın, her türlü okumada size çok önemli bir vakit kazandırmaktadır.

Hızlı Okuma Kursu İzmir Karşıyaka

Hızlı Okuma

İzmir Karşıyaka hızlı okuma kursun ana unsuru görsel anlamaya dayalıdır. Böyle olunca da temel amacımız gözümüzün kaslarını eğitmeyi, gözümüzün çevik görmesini, görme alanını genişletmeyi, okurken satırların üstünde serseri gibi dolaşan gözümüzün daha etkin bir şekilde ritim kazandırma ve bütün bunlar ile görme artı algılama ahenk sağlamayı hedefler. Önemli olan hızlı okumak değil, dilerseniz ışık hızında okuyun. Hiç bir anlamı yoktur. Hızlı Okuma Kursun temel hedefi daha hızlı ve faal görme ve algılamadır. Özetle, Hızlı okuma kursu, görsel algılama düzeyimizi geliştirerek okuma, anlama, algılama düzeylerimizi yükseltmeyi hedefleyen farklı bir teknik beceridir. Bu beceriyi herkes gibi sen de kazanabilirsin. TEOG, YGS, LYS, KPSS, ALES vb. Sınavın ismi neyse o denli önemli değil; öğrenciler normalde 30dk ile 45dk. bir vakit kazandıracaktır. Yavaş o

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11