• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

İzmir Hızlı Okuma Eğitimleri

Hızlı Okuma

Kültürlü bir insan olmanın en etkili yolu okumaktır. Sürenin çok sınırlı ve kısıtlı olduğu günümüzde hızlı okuma tekniklerinin öğrenilmesi zorunluluk haline gelmiştir. Doğru bir yöntemle ve düzenli çalışmayla ferdin okuma hızı (kişiye bakılırsa) 3 ile 5 misli artabilir. Hızlı Okuma neden lüzumlu? TEOG, YGS, LYS vb. biçimde sınavlarda zaman sorunu yaşamazsınız. Okuduğunuzu bir bütünlük içinde daha basit kavrarsınız. Daha hızlı ve etkin öğrenirsiniz. Okumadan hiç bir şeye imza atmazsınız zamanı daha verimli kullanırsınız. Gözünüz daha azca yorulur Hızlı Okuma Engelleri, Okuma Frenleri; • Kelime kelime okuma. • İçten seslendirme yapmak. • Ayrıntıda boğulmak. Ana fikir, yan düşünce

Antalya Hızlı Okuma Teknikleri Eğitimi

Hızlı Okuma

Son zamanlarda meydana getirilen teknik araştırmalar, insanların çok hızlı okuma yapabileceklerini bilimsel olarak kanıtlamıştır. İmtihan yarışı, yoğun iş stresi ve sürenin verimli kullanılmasında yaşanan zorunlulukları yaşantımızda hızlı okumayı öncelik haline getirmiştir. Olduğundan daha hızlı okuyarak, zamandan kazanmanın mümkün olduğu kati bir neticedir. Fakat bununla beraber, daha kısa sürede daha hızlı okunan yazıların hafızada tutulabilmesi de gerekir. Eğer, okuduklarınızı hafızanıza alamıyor ve gerektiği vakit hatırlayamıyorsanız, anlayarak hızlı okumanın hiçbir anlamı kalmaz. Bu şekilde meydana getirilen bir anlayarak hızlı okuma, zamanı boşa geçirmekten başka bir şey değildir. Antalya Hızlı Okuma Teknikleri Eğitiminin Esasları: * G

Denizli Hızlı Okuma Eğitmenliği

Hızlı Okuma

Hızlı okuma eğitmenliği; hızlı okuma teknikleri eğitimini veren eğitimcidir. Bilgiye çabuk ve hızlı ulaşmak ve öğrenmenin en kısa yoludur hızlı ve çabuk okumak. Okuma ve anlama hızımızı arttırmak için bazı spesifik tekniklere ve eğitimlere ihtiyaç vardır. Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalarda insanın dakikada 1000 kelime okuma potansiyeli olduğu anlaşılmıştır. Yaşamın yoğunluğundan hızlı okuma artık yaşamımızda artık ihtiyaç haline geldi. Bununla beraber okunanın bellekte kalması da gerekir. Eğer okuduklarınızı belleğimizde kalmıyor ve gerektiğinde de hatırlayamıyorsanız hızlı okumanın hiçbir anlamı olmaz. Bu şekilde yapılan bir hızlı okuma boşa geçirilmiş süre demektir. Yavaş okumamızdaki en önemli etken göz kaslarımızın pasif ve yavaş çalışmasıdır. Zaten anlayarak hızlı okuma teknikleri kapsamında göz kaslarımızın geliştirmek amaçlamıştır. Hızlı okuma, süratli <

İzmir Anlayarak Hızlı Okuma Eğitimi

Hızlı Okuma

Anlayarak hızlı okuma eğitimi günümüzde yaygınlaşan eğitimler arasında yerini almaya başlamıştır. Bilginin hızla artması sonucunda Anlayarak hızlı okuma eğitimi almak artık çağımızın bir gerekliliği haline gelmiştir. İzmir Anlayarak Hızlı Okuma Eğitime önem veren şehirlerin başında gelmektedir. Saygın Coaching Consulting kurumu İzmir Alsancak ve Karşıyaka da Anlayarak Hızlı Okuma Eğitimi için en çok tercih edilen kurumlar arasındadır. Anlayarak hızlı okuma nedir? Kişilerin daha önceki seviyeleri göz önüne alınarak, anlama düzeylerini ve dakikada okudukları kelime sayısını artırmak hedefiyle uygulanan okuma teknikleridir. İzmir Anlayarak Hızlı Okuma Eğitimin Yararları – Kişilerin okurken içinden ve dışından seslendirme yapmaz. Kişi içinden okurken seslendirme yapması kişi okuma hızını çok yavaşlatacaktır. Hızlı okuma eğitim

Antalya Hızlı Okuma Semineri

Hızlı Okuma

Antalya Hızlı Okuma Seminerinde öğretilen hızlı okuma ve hızlı okuma yöntemleri yardımıyla göz kaslarımızı çalıştırıp beynimizin çalışma hızına yaklaştırarak kısa bir vakit zarfında daha çok metin okuma amaçlanır. Çünkü beynimiz çok hızlı gözlerimiz ise yavaş çalışır. Beyin ile göz arasındaki bu kapasite değişikliği okuma esnasında dikkatin çok sık ve basit dağılmasına niçin olur. Bunun yanında okunanı algılamanın bir bütün olarak anlamasını sağlanmaktadır. Hızlı okuma yeteneğine haiz olan birinin anlama, kavrama ve karar verme kabiliyeti gelişir. Onca avantajı olan kişilerde ilgi uyandıran bu kavram insanlarda merağa sebep olmuş insanlar nasıl hızlı okurum? Diye düşünmeye adım atmıştır. İnsanlardaki bu merak Antalya Hızlı Okuma Seminerlerinin açılmasına gövde olmuştur. Onca faydası olan bu kavram insanlar tarafınca öğrenilmek istenmiştir. Bu sebeplerden dolayı da Antalya Hızlı Okuma Seminerleri

Anlayarak Hızlı Okuma İzmir

Hızlı Okuma

Anlayarak Hızlı Okuma eğitimi; Anlayarak Hızlı Okuma tekniklerinin anlatıldığı derslerdir. Anlayarak Hızlı Okuma eğitimi ile bireylere Anlayarak Hızlı Okuma teknikleri öğretilerek kişisel gelişim desteklenmelidir. Anlayarak Hızlı Okuma bireylerin kısa vakit zarfında çok daha fazla metin okumaktır. Hem de daha hızlı ve daha iyi anlama sağlar. Konsantrasyon artar. Fikir gelişimini destekler. Anlayarak Hızlı Okuma eğitimi alan bir kişi öğrenci ise derslerinde daha başarılı olur. Bu birey iş hayatındaki biri ise bulunmuş olduğu sektördeki bütün avantajlara haiz olur. Daha başarılı ve bütün avantajlara sahip olmak için anlayarak hızlı okuma eğitimleri ihtiyaç vardır. Anlayarak Hızlı Okuma eğitimleri kapsamında bazı özel teknikler mevcuttur. Bunlar; gelişimsel okuma ve görevsel okumadır. Gelişimsel okuma; okumanın öğrenildiği okumadır. Görevsel okuma ise öğrenmek için yapılan eğitimlerdir.

Hızlı Okuma Eğitimleri

Hızlı Okuma

Hızlı okuma eğitimleri; hızlı okuma tekniklerinin anlatıldığı eğitimlerdir. Hızlı okuma eğitimleri ile kişilere anlayarak hızlı okuma teknikleri öğretilerek kişisel gelişim desteklenmelidir. Hızlı okuma bireylerin kısa zaman zarfında çok daha çok metin okumaktır. Bununla birlikte daha hızlı ve daha iyi anlama sağlar. Konsantrasyon artar. Düşünce gelişimini destek sunar. Hızlı okuma eğitimi alan bir kişi öğrenci ise derslerinde daha başarılı olur. Bu kişi iş yaşamındaki biri ise bulunduğu sektördeki bütün avantajlara sahip olur. Daha başarılı ve tüm avantajlara sahip olmak için eğitimlere ihtiyaç vardır. Hızlı okuma eğitimler kapsamında bazı özel teknikler mevcuttur. Bunlar; gelişimsel okuma ve görevsel okumadır. Gelişimsel okuma; okumanın öğrenildiği okumadır. Görevsel okuma ise öğrenmek için meydana getirilen eğitimlerdir. Hızlı okuma eğitimleri ile göz kas

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11