• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Hızlı Okuma Kursu İzmir Gaziemir

Hızlı Okuma

TEOG, YGS, LYS gibi sınavlara hazırlık aşamasında olan öğrencilerin imtihan sorularını verilen süre içinde yetiştiremediklerini, özellikle uzun soruları çözmekten son derece sıkıldıkları, çözmek istemedikleri yönünde sık sık şikâyet ettiklerini duymuşunuzdur… Göz ile beyin arasında bulunan sinirlerin, göz ile kulak arasındaki sinirlerden 25 kat daha hızlı bir şekilde hareket ettiğini biliyor muydunuz? O süre niçin minimum 10 saat boyunca devam eden bir çalışmayı en fazla 1–2 saat içerisinde bitirmeyesiniz? İzmir Gaziemir Hızlı Okuma Kursu Neden hızlı okumalıyım? Anlayarak Hızlı okuma için birçok nedeni var. Kariyerin için, eğitimin için, bilgi ve kültür seviyen için anlayarak hızlı okuma senin için anahtar bir rol oynuyor. Anlayarak hızlı okuman

Denizli Hızlı Okuma Teknikleri Kursu

Hızlı Okuma

Kitap okumak kişinin, kültür seviyesinde, yaşam kalitesinde, çevresindeki bireylerin yaşam standartlarında, bireyin toplumsal ve duygusal yaşamında, ilişki seçimlerinde, iş olanaklarında, ruhsal ve zihinsel gelişiminde oldukÇa önemli bir etkendir. Ve malesef günümüzde kitap okumaya gereken önem verilmemektedir. Hızlı okuma eğitimleri hızla yaygınlaşmıştır fakat yine de istenilen yada olması gereken seviyeye taşınamamıştır. Hızlı Okuma Teknikleri Kursu, fikir hızını arttırma, dikkat süresini arttırma, zaman kaybını önleme, fikir açısını değişiklik yapma, yaşam standartlarını yükseltme, doğru karar verme, etkili iletişim kurma, konsantrasyon arttırma ve buna benzer bir çok yönde önemli gelişim sağlayan bir eğitimdir. Hızlı Okuma Teknikleri Kursunun yaşamınıza getireceği kolaylıklardan bir tanesi de okunması gereken rapor ve ya dosyaların daha kısa zamanda okun

Hızlı Okuma Eğitmenliği

Hızlı Okuma

İnsanoğlunun gelişim aşamaları içerisinde en önemli unsur bilgi çağı olarak adlandırdığımız günümüz dünyasında bilgiye en kısa süre içinde ulaşmaktır. Bilgiye ulaşmanın ve bilgiyi paylaşmanın en etkin yolu ise etken bir okuyucu olmaktan geçmektedir. Okuma-yazma oranının fazla olduğu düzeyi toplumun gelişimi düzeyi ile doğru orantılıdır. Bu şartlarda ise okuma-yazmanın çağı yakalamak adına ön şart olduğu ortadadır. Okuma-yazma becerilerinin kazanılması ve etken bir şekilde kullanılması Modern uygarlığa ayak uydurmanın yanı sıra, günlük yaşamın kolaylaştırılması ve akıcılığı açısından da büyük önem arz eder. Günlük hayat içinde karşısına çıkan uyarıları okuyup anlamış olmayan insanoğlu için yaşam hiç de göründüğü kadar kolay değildir. Günlük haberleri okuyup bunlardan yararlanmak, Onaylanması ihtiyaç duyulan evrakları, sözleşmeler üzerinde bulunan açıklamaları kavramak, hak ve sorumluluklarımızın farkına varmak her zaman içi

Anlayarak Hızlı Okuma Eğitimi

Hızlı Okuma

Anlayarak Hızlı Okuma Eğitimi, göz kaslarını geliştiren, gözün aktif görüş açısını geliştirip kelimeler üzerinde kendiliğinden gezinmesine karşı önlemler elde eden planlı bir eğitim programıdır. Anlayarak Hızlı Okuma Eğitimi ile, göze canlı bir hareket sağlaması yapılır. Anlayarak Hızlı okuma teknikleri ile görüş ve algılayış arasında uyum sağlaması yapılır. Anlayarak Hızlı Okuma Eğitimi, gözün ; algılama sahasını ve duraklama esnasında okuma alanını yükseltme temellidir. Anlayarak Hızlı okuma egzersizleri ve hızlı okuma teknikleri ile bolca uygulama ve egzersizler yapılır. Ücretsiz Anlayarak Hızlı Okuma uygulamaları ile hızlı okuma pekiştirmesi yapabilirsiniz. Okumayı öğrenmeye başlandığı zamandan itibaren meydana getirilen hataları gidererek okuma hızı artırılabilir. Okumayı hızlandırma ve anlamlandırma çalışmalarının deneyimli ve ustalaşmış eğitmenler aracılığı ile yapılması

Anlayarak Hızlı Okuma

Hızlı Okuma

Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri nelerdir? Okumak ancak okunanların anlaşılabilmesiyle faydalı. Anlayarak hızlı okuma eğitimin diğer ismi verimli okuma eğitimidir. Anlayarak hızlı okuma tekniklerinde hedef; hem çabuk ve hızlı okumak aynı zamanda iyi bir algılama potansiyelinize sahip olmaktır. Yazının bulunuşundan bu yana kim bilir çağımızdaki kadar yoğun okuma gereksinimi asla bir zaman olmadı. Yenilikçi teknolojiler bilginin üretiminden çok daha hızlı ve kolayca yayılabilmesine, paylaşılabilmesine olanak sağlıyor. Gerek günlük yaşamda, gerekse iş yaşamında çok daha fazla bilgi ve belgenin okunması anlaşılması gerekliliği vakitin tüm bu okumalar için yetmemesine niçin oluyor. Vaziyet bu şekilde olunca hem okuma hızının bununla beraber okunanların çok daha hızlı bir halde özümsenmesi anlaşılması da büyük önem taşımakta. Anlayarak Hızlı Okuma

Hızlı Okuma Kurslarının Faydaları

Hızlı Okuma

Son zamanlarda ülkemiz de dahil, Dünya'nın bir oldukça yerinde ''Hızlı Okuma'' teknikleri isminde kitaplar ve kurslar oluşmaya başladı. Son dönemlerden kastımız, son 8- 10 yıllık süreci kapsamaktadır pek tabi. Peki ya bu Hızlı Okuma Kurslarının ciddi anlamda yararı mı olmaktadır bizlere? Hızlı Okuma kurslara katılmak bizlere neler katacaktır? Bir tek süre kaybı mı yoksa hakikaten sınav için etkili mi? Sizler için bizzat gidip katıldım ve ortalama 8-9 hafta kadar o ekibe katıldım. Malum işinde usta biriydi kendileri. 2 üniversite bitirmiş ve gene 2 üniversitede dersler vermekteydi; onun haricinde ise o kursun sahibiydi. Çok güzel bir sınıfta ortalama 5- 7 kişi ile derslere başladık. Dersler ortalama 2,5 saat sürüyordu, molalarla beraber. Ortam çok iyiydi, çalan müzikler insanı mükemmel rahatlatıyor; sınıf içerisindeki iletişim çok iyiydi. Esas

Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri

Hızlı Okuma

İnsanlar okuma esnasında, gözler yazının üzerinde soldan sağa doğru sıçramalar yapar ; belirli aralıklarda duraklar; bu duraklamalar sırasında, aynı bir fotoğraf makinesi benzer biçimde gördüğü kelimelerin resmini çekip beyne gönderir; beyinde daha önceden öğrenmiş olduğu bu sembolleri deşifre eder, bir araya getirir ve fikre ulaşır. Okunan kelimeleri ve sözcükleri anlamlandırıp, çözümlendirmeye çalışır. Bütün bunlar zaman kaybettirici unsurlardır. Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri almamış bir insan, kelime kelime okur, içten seslendirir, gözü metin üzerinde yavaş kayar ve uzun duraklamalar yapar. Göz yavaş çalışır ama beyin çok hızlı çalışır. Gözün hızı ile zihnin okuma merkezinin hızı arasındaki ahenksizlik anlama dağınıklığına ve yine tekrar başa dönmemize sebep olur. Hatta okuma hızımızı nefes alış veriş hızımız bile etkilemektedir. “Bir an için kendimizi bir otomobilin direksiyonunda fa

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11