• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Hızlı Okuma Muğla

Hızlı Okuma

Okuma hızı arttıkça, konuyu kavrama ve öğrenme de artacaktır. Bunun nedeni, hızlı okuyanların, okumalarını sözcük ile değil, sözcük takımları (grupları) ile gerçekleştirmeleridir. Cümle içerisinde sözcükler bir anlamsal bütün yaratarak tek başlarına verdikleri anlamdan çok daha yoğun bir anlamsal ifadeye sahip olmaktadır. Sözcüklerin bu anlamsal bütün içinde takım halinde izlenerek okunması tamamının daha çabuk algılanmasını ve anlaşılmasını sağlamaktadır. Okuma hızı artmaya başladığında saklama, kavrama ve algılama gücü de artmaya başlayacaktır. Okuma alışkanlığı daha az yorucu olacağından, iyi derecede algılama gücü ve okumaya yoğunlaşma (konsantrasyon) kuvveti de artacaktır. İnsanlar sadece göz ve beyin arasında olması gereken okuma işleminin arasına bazı lüzumsuz alışkanlıklar katarlar. Kimi duyulacak şekilde (özellikle çocuklar) sesli okur kiminin okurken dudakları kıpırdar k

Anlayarak Ve Hatırlayarak Hızlı Okuma Programı

Hızlı Okuma

Bilginin önemli bir yer tuttuğu bu çağlarda hızlı okuma tekniklerini öğrenmek her birey için önemli bir konudur. Hızlı okuma yöntemi, yazılı araçları hem daha hızlı okumanızı, hem de daha iyi anlamanızı sağlayacaktır. Her okumanın kilit noktası, okuyacağınız metinden hangi bilgileri almayı hedeflemekten geçer. Eğer amaç, okunması gereken metnin konusunun sadece yapısını öğrenmekse, konuya sadece bir göz atmak yeter.ama konunun tüm detaylarını algılamak istiyorsanız, bu sefer parçaya bir göz atmak yetmez, hiçbir şeyi atlamadan tam kapasite okuma yapılmalıdır. Hızlı okuma tekniklerini öğrenmek ister göz atın, ister tam kapasite okuma yapın, her türlü okumada size ciddi ölçüde zaman kazandıracaktır. Hızlı okursak neler olur? √ Z

Anlayarak Hızlı Okuma Kursu

Hızlı Okuma

Bilgiyi başkalarından 3 kat daha hızlı elde edin... 500 sayfalık bir kitapta, yaklaşık 135.000 kelime bulunur. Bir insanın normal okuma hızı ise, yaklaşık 100- 150 kelime / dakika'dır. Böyle bir kitap, normalde; 15-16 saatte okunur. Eğer okuma ve anlama hızınızı bir şekilde 600-800 kelime / dakika'ya çıkartabilirseniz, 250 sayfalık bir kitabı bir saatte anlayarak bitirebilirsiniz. Bu olağanüstü hızı kazandıracak Bilimsel Metod, Anlayarak Hızlı Okuma adıyla anılır. Okumak, bilmenin ve öğrenmenin anahtarıdır. Bilgi sarayına ancak okumak ile girilebilir. Çünkü insan bilgilerinin %85′den fazlasını okuyarak elde eder. Zaman ise insanın en kıymetli sermayesidir. Okuma ve anlama hızımızın yavaş olmasının bir başka sebebi ise yazıda baktığımız alandır. Her kelimeye tek tek baktığımız taktirde her satır için

Denizli Hızlı Okuma Teknikleri Eğitimi

Hızlı Okuma

Anlayarak hızlı okumamız için ilk önce okuma yanlışlarımızıdüzeltmemiz gerekiyor. 1- Gözlerimizle beynimizi beraber daha hızlı çalışmayaalıştırmak 2- Bir metinde her sözcüğü okumak zorunda olmadığımızainanmak 3- Okuyacağınız her metin ve kitapta hedeflerinizin farklıbulunduğunu kabul etmek okuma hızınızı da buna nazaran ayarlamak icap ettiğinibilmek. 4- Her metinin yahut kitabın aynı değerde olmadığını kabuletmek. Yani bazılarının zor, bazılarının rahat bulunduğunu bilmek Göz, durduğu süreler içinde okur. Yavaş

Hızlı Okuma Kursu

Hızlı Okuma

Bilginin hızla çoğaldığı çağımızda anlayarak hızlı okuma tekniklerini öğrenmek nerede ise zorunlu bir hale gelmiştir. Hızlı okuma tekniklerini öğrenmek ve kullanmak yazılı materyalleri hem daha hızlı okumanızı, bununla beraber daha fazla anlamanızı sağlamaktadır. Her okumanın tehlikeli sonuç noktası, okumadan önce okuyacağınız materyalden hangi bilgileri almak istediğinizi bilmekten geçer. Amacınız okuyacağınız dokümanın tartıştığı mevzunun ancak yapısını öğrenmekse, mevzuya ancak bir göz dolaştırmak yeter. Tartışılan konunun bütün detaylarını algılamak istiyorsanız, bu kez bölüme bir göz dolaştırmak yetmez, hiçbir şeyi atlamadan tam lineer okuma yapmalısınız. Hızlı okuma tekniklerini öğrenmek talep eder göz gezdirin, ister tam lineer okuma yapın, her türlü okumada size çok önemli bir vakit kazandırmaktadır.

Antalya Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri

Hızlı Okuma

Günümüzde idareci ve çalışanların hızlı düşünüp hızlı hareket etmesi yükümlülük. Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri eğitimi, zamanın etkin kullanılıp bilgi birikiminin ve üretkenliğin artırılmasını sağlıyor. Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri eğitimi, yalnızca göz egzersizlerinden ibaret olan ve okumanın zihinsel yönünü es geçen hızlı okumanın ötesinde, daha faydalı bir okuma ve öğrenme yöntemi. Yüzme, otomobil kullanma, 10 parmak yazma şeklinde psikomotor bir yetenek olan anlayarak hızlı okuma eğitimi, (psikomotor bir beceri olan hızlı okuma ile, modern öğrenme tekniklerinin birleşimi olan Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri Eğitimi,) kişinin şuuraltına yerleşen ve kaybedilmeyen bir davranış. 15 yıl önce bir yönetici günde 3-5 faks, mektup okurken; bugün bir idareci web ve e-mail'in iş yaşamına girmesiyle her gün mail kutusunda biriken 100-200 e-mail'i okumak

Hızlı Okuma Nedir?

Hızlı Okuma

Hızlı okuma nedir? Okuma hem de bir düşünme işlemidir. Düşünmeyi geliştirmek, yazılardaki yada metinlerdeki fikir bütünlüğünü yakalamak, metnin yazarı ile aktif bir sohbet (karşılıklı konuşma, sohbet) içerisine girmekle sağlanır. Etkin bir okuyucu olabilmek için, tüm okuma tekniklerini iyice öğrenmek icap eder. Bilgileri birbirinin üzerine kurarak, adım adım ilerleyerek anlayarak hızlı okuma becerileri kazanabiliriz. Ayrıca öğrendiklerimizi günlük yaşamımızda gazete, mecmua, metin vb. Okumalarımızda ne kadar çok uygularsak okuma hızımızda o denli ilerleme kaydedebiliriz. Faal bir okuyucu olmak sadece bir vakit dönemi içinde, yeni öğrenilen teknikler davranış hâline gelinceye kadar antrenman ve tekrarları sürdürmekle olası olabilir. Ek olarak etkili ve Hızlı okumada her şeyi okumak da gerekli değildir. Şahıs ancak gerekli olan bilgiyi işlenmek üzere beyne göndermelidir. Kısaca

 1 2