• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Hızlı Okuma 5.Sınıf

Hızlı Okuma

Hızlı okuma5.sınıf; ilk öğretimbeşinci sınıf öğrencilerine verilen anlayarak hızlıokuma eğitimleridir. Küçük yaşlarda anlayarak hızlı okuma eğitiminden faydalanankişiler sonraki yaşamlarında daha başarılı olurlar. Çünkü anlayarak hızlı okumaeğitim programları bilginin daha çabuk okunmasını, öğrenmesini ve

Hızlı Okuma Teknikleri Eğitimi

Hızlı Okuma

Anlayarak Hızlı Okuma hızlı okuma konusuyla ilgili 25 yıldır yapılan beyinle bağdaşan çalışmalara dayanır. Aynı zamanda Tüm Beyinle Hızlı Okuma Sistemi olarak bilinen ve daha hızlı okumanızı sağlayan bir tekniktir. Hızlı Okuma, okuma hızını 3-4 kat artırmayı ve okuduğunuzu çok daha iyi anlamayı sağlayan bir yöntemdir. Kalıcı olarak öğrenmeyi ve konsantrasyonu düzenlemekte son derece önemli katkısı olan hızlı okuma yöntemleri ayrıca kişilere düzenli okuma alışkanlığı da kazandırır. İnsanlar okuma konusunda mevcut kapasitesinin tamamını kullanamamaktadır. Bilim alanındaki gelişmeler, öğretim sırasında okunması gereken belgelerin her geçen gün biraz daha artması karşısında insanlar çaresiz kalmakta; zaman konusunda sıkıntı çekmektedir. Hızlı Okuma Eğitimi Kurs P

Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri Nedir?

Hızlı Okuma

Hızlı Okuma eğitimine katılmamış bir insan, sözcük sözcük okur, içten seslendirir, gözü metin üzerinde yavaş bir şekilde kayar ve uzun süreli duraklamalar yapar. Bu sebeplerden dolayı, normal bir bireyin okuma hızı kaplumbağa hızında kalır. Hızlı okuma; hızlı bir şekilde görmeye, görme çevikliğine, okurken göze, ritmik bakış açısı kazandırmaya ve bütün bunlara bağlı olarak göz ve beyin arasında ÇABUKLUK- KAVRAMA- BELLEK ilişkileri üzerindeki uyumu sağlamaya yönelik bir dizi teorik anlatım ve uygulamalı çalışmalarla okuma ve anlama seviyemizi yükseltme eğitimidir. NLP teknikleriyle zengin hale getirilmiş ve etkinleştirilmiş eğitimlerimiz, özgün ve farklı bir içerik eşliğinde sizlere sunulmaktadır. HIZLI OKUMA YÖNTEMLERİ Göz Devinimlerimiz: Daha hızlı okumak, etkili bir okuyucu olabilmek i

Hızlı Okuma Karşıyaka

Hızlı Okuma

Vücudumuzun hakimi ve merkezi olan beyin, resimleri algılayarak yorumlar ve daha önceden öğrenilmişse yani kendisinde karşılığı mevcutsa bunu yansıtır. Okuma esnasında da durum böyledir. Özellikle hızlı okuma teknikleri ile kelimeleri tek tek seçip anlamaya çalışmazsınız. Bunun yerine 3-4 kelime grubunun resmini göz aracılığıyla beyine iletirsiniz. Beyin bunu yorumlayarak kelimelerin arasında bulunan en önemli kelimeyi seçerek karşılığını arar ve bir bütün olarak kelime grubuna anlam yükler. Böylece kısa sürede daha fazla kelimeyi beyine iletmiş olursunuz. Hızlı Okuma Kursu İzmir’de bu sistemin uygulanması sonucunda hem hız hem de okuma veriminde ilerlemeler kaydediliyor. Uzman eğitim kadrosunun verdiği eğitimlere işgünü içersinde e-mail, dosya, evrak, doküman gibi birçok yazılı metinle ilgilenmek durumunda kalan profesyoneller ve işadamları başta olmak

İzmir Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri

Hızlı Okuma

Okuma hızınızı 2-4 kat daha arttıracaksınız. Okuduklarınızı daha iyi bir şekilde anlayacaksınız. Okuduklarınızı daha konsantre, etkin ve hızlı bir şekilde özümseyen değerlendiren ve daha iyi zihinde tutan, verimli okuyucu durumuna geleceksiniz. Göz sağlığı ve kaslarınız ciddi anlamda gelişecek. Sınava giren öğrenciler için anlayarak hızlı soru çözme zamanı kazandırır. Okuma öğrenmenin en önemli ve en etkili yollarından biridir. Bilgiye ulaşmanın, öğrenmenin en kısa ve en etkili yolu da anlayarak hızlı okumadır. Hayatımızın her alanında olduğu gibi okuma hızınızı teknik çalışmalar ve devamlı eğitimlerle geliştirmeniz mümkündür. Nasıl ki atletler hızlarını antrenmanlarla artırabiliyorlar, sizler de anlayarak hızlı okuma teknikleri ile okuma hızınızı artırabilirsiniz. İzmir Hızlı Okumaya İlişkin Sorular: Ortala

Hızlı Okuma Antalya

Hızlı Okuma

Hızlı okumanın temel hedeflerinden biri gözümüze çeviklik ve ritim kazandırmak. Kelimeleri tanıma aşamasında zihnimiz tembeldir. Ama ilerleyen aşamalarda beyin ile gözün uyumu sağlanacaktır. Böylece daha hızlı öğrenme ve daha hızlı bir algılamaya kavuşmuş olacağız. Anlayarak hızlı okumada gözü etkin bir şekilde geliştiririz. Bilgileri göz sinirleri ile beynimize aktarırız. Göz sinirlerimiz kulak sinirlerimize oranla daha hızlı bir şekilde çalışmaktadır. Ve bu doğrultuda beynimize daha seri ve daha hızlı bilgi aktarmaktadır. Hızlı okuma için göz kaslarını geliştirmek algılamamızı da geliştirecektir ve bu sayede daha fazla okuyup daha fazla bilgiye ulaşmış oluruz. Hızlı Okuma eğitimi almamış bir insan, kelime kelime okur, içten seslendirir, gözü metin üzerinde yavaş kayar ve uzun duraklamalar yapar. Göz ve beyin arasında anlam karmaşası yaşanır. Gözün hızı ile beynin okuma merkezinin hızı arasındaki uyumsuzluk anlama dağınıklığına ve tekrar tekrar başa dönmem

Hızlı Okuma Tekniği İzmir

Hızlı Okuma

1. Hızlı okuyarak bir yazıyı anlamanız zor olur. Hızlı okurken bilgiler beyne kesintisiz olarak gideceğinden tam tersi hızla okunan bir yazı daha rahat ve seri olarak anlaşılmaktadır. Beyinde sürekli ve kesintisiz bir düşünce akışı vardır ve beynimiz boşlukları doldurur, yavaş okumada zihnimizdeki düşünceler okuma sürecini dikkat ve anlamayı kesintiye uğratacaktır. 2. Yazıları tam anlamak ve hatırlamak için yüksek sesle okumak gerekir. Işık saniyede 300.000 km yol alırken ses saniyede 300 metre bir hızla yol alır, dolayısıyla gözün algı becerisi ışık hızına yakın bir hızdadır, ancak biz yüksek ses ile okuduğumuzda hızımızı ses hızına indirgemiş oluruz. 3.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15